คู่มือ แอร์ Carrier

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ Carrier คู่มือการติดตั้งแอร์ Carrier (User & Installation Manual)

การใช้งานรีโมทแอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย การตั้งค่ารีโมทแอร์ในโหมดต่างๆ คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์แต่ละแบรนด์ โดยคลิกที่โลโก้ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!