คู่มือ แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM (มิสเตอร์สลิม) คู่มือการติดตั้งแอร์ (User Manual & Installation Manual)

การใช้งานรีโมทแอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย การตั้งค่ารีโมทแอร์ในโหมดต่างๆ คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• เลือกรุ่นและซีรีส์เพื่อ download
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Eco Eye Inverter
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Move Eye Human Sensor
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Super Inverter
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Standard Inverter
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Happy Inverter
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Econo Air
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Wide & Long
คู่มือการใช้งานแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC Move Eye
คู่มือการใช้งานแอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI ELECTRIC Flexy Type
คู่มือติดตั้งแอร์ MITSUBISHI ELECTRIC

คู่มือติดตั้งแอร์ MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

• คู่มือการใช้งาน คู่มือติดตั้งแอร์รุ่นปี 2019

คู่มือติดตั้งแอร์แขวนใต้ฝ้า Ceiling Suspended Type

PCY-M Series
• คู่มือรุ่น PCY-M13-18-24-30-36-42-48KAL

PC-P Series
• คู่มือรุ่น PC-P18-24-30-36-42-48KAK(L)

PCY-SM Series
• คู่มือรุ่น PCY-SM13-18-24-30-36-42-48KAL

Flexy Type GN Series ปี 2017-2019
• คู่มือรุ่น MCF-GN13-18-24VA

คู่มือติดตั้งแอร์ฝังฝ้า Ceiling Cassette Type

PLY-M Series
• คู่มือรุ่น PLY-M13-18-24-30-36-42-48EA

PLY-SM Series
• คู่มือรุ่น PLY-SM13-18-24-30-36-42-48EA

PL-P Series
• คู่มือรุ่น PL-P18-24-30-36-42-48BAK

PLY-SP Series ปี 2018-2019
• คู่มือรุ่น PLY-SP18-24-30-36-42-48EA

คู่มือติดตั้งแอร์แบบท่อลม Ceiling Concealed Type

PEY-SM / PEY-M Series
• คู่มือรุ่น PEY-SM18-24-30-36-42-48JAL
• คู่มือรุ่น PEY-M18-24-30-36-42-48JAL

คู่มือติดตั้งแอร์แบบตู้ตั้ง Floor Standing Type

PSY-SP Series ปี 2018-2019
• คู่มือรุ่น PSY-SP42-48KA

คู่มือติดตั้งแอร์ติดผนัง Wall Type

Happy Inverter KP Series ปี 2019
• คู่มือรุ่น MSY-KP09-13-15-18VF

Super Inverter GR Series ปี 2019-2020
• คู่มือรุ่น MSY-GR09-13-15VF
• คู่มือรุ่น MSY-GR18-24-30VF

ECO-EYE Inverter XT Series และ Super Inverter GT Series ปี 2021
• คู่มือรุ่น MSY-XT09-13VF
• คู่มือรุ่น MSY-GT09-13-15VF
• คู่มือรุ่น MSY-XT18VF
• คู่มือรุ่น MSY-GT18-24VF

Standard inverter JS Series และ Happy Inverter KS Series ปี 2020
• คู่มือรุ่น MSY-JS09-13-15-18VF
• คู่มือรุ่น MSY-KS09-13-15-18VF
• คู่มือรุ่น MSY-JS24VF
• คู่มือรุ่น MSY-KS24VF

Standard Inverter JR Series ปี 2020
• คู่มือรุ่น MSY-JR34VF

Happy Inverter KT Series ปี 2022
• คู่มือรุ่น MSY-KT09-13-15-18VF
• คู่มือรุ่น MSY-KT24VF

Standard Inverter JP Series ปี 2018-2019
• คู่มือรุ่น MSY-JP09-13-15-18VF
• คู่มือรุ่น MSY-JP24VF

Econo GN Series ปี 2017-2019
• คู่มือรุ่น MS-GN09-13-15VF
• คู่มือรุ่น MS-GN18-24VF

คู่มือติดตั้งคอยล์ร้อน Condensing Unit

PUY-SM Series
• คู่มือรุ่น PUY-SM36-42-48VKA
• คู่มือรุ่น PUY-SM36-42-48YKA

PU-P Series
• คู่มือรุ่น PU-P13-18-24-36VAKD
• คู่มือรุ่น PU-P36-42-48YAKD
• คู่มือรุ่น PU-P30VAKD2

SUY-SM Series
• คู่มือรุ่น SUY-SM13-18-24-30VA

PUY-SP Series ปี 2018-2019
• คู่มือรุ่น PUY-SP36-42-48V(Y)KA2

SUY-SA Series ปี 2018-2019
• คู่มือรุ่น SUY-SA18-24-30VA2

Error Code แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC
คู่มือพัดลมระบายอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน LOSSNAY
คู่มือม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์แต่ละแบรนด์ โดยคลิกที่โลโก้ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!