คู่มือ แอร์ TRANE

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ TRANE คู่มือการติดตั้งแอร์ TRANE (User & Installation Manual)

การใช้งานรีโมทแอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย การตั้งค่ารีโมทแอร์ในโหมดต่างๆ คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• เลือกประเภทของแอร์และรุ่นเพื่อ download
คู่มือแอร์ติดผนัง TRANE
คู่มือแอร์แขวนใต้ฝ้า TRANE
คู่มือแอร์ฝังฝ้า TRANE
คู่มือแอร์ตู้ตั้งพื้น TRANE

Floor Standing Type แบบตู้ตั้งพื้น

• คู่มือการใช้งาน รุ่น YUKON ปี 2018
  (MCVE 36-48 BB) น้ำยาแอร์ R32
  (MCVB 36-48-60 BB, MCV0 90-120 JB) น้ำยาแอร์ R410A

Error Code แอร์ TRANE

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์แต่ละแบรนด์ โดยคลิกที่โลโก้ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!