แอร์ LG ระบบ VRF

LG VRF (Variable Refrigerant Flow)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

LG VRF ระบบปรับอากาศอัจริยะแบบรวมศูนย์ ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ระบบ VRF ของ LG ออกแบบมาเพื่อให้การติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น และลดขนาดพื้นที่ติดตั้ง แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับชุดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่มีระบบฟอกอากาศและการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณสามารถสูดอากาศที่สะอาดสดชื่นภายในอาคารได้เฉกเช่นเดียวกับอากาศบริสุทธิ์ในธรรมชาติ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแอลจี LG
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ Authorized Dealer

LG VRF (Variable Refrigerant Flow)

MULTI V i

AI Technology VRF Solution

MULTI V S

Compact and Powerful

MULTI V M

Increased Freedom of Design

MULTI V 5

Innovative Technologies

error: Content is protected !!