แอร์ Carrier ระบบ VRF

Carrier VRF (Variable Refrigerant Flow)

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือระบบ VRF ของ Carrier สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่

Carrier มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย ด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของ Carrier จึงทำให้มีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และประหยัดพลังงาน ซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ Carrier
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ Authorized Dealer

Carrier VRF (Variable Refrigerant Flow)

Condensing Unit

XCT8

Top Class Efficiency

Fan Coil Unit

40VU-H-8S-JEE

4-Way Cassette High Performance

40VU-H-8S-JSS

4-Way Cassette High Performance

40VU-S-8S-TST

4-Way Cassette

40VU-1-8S-TST

1-Way Cassette

40VD-MP8S-CEE

Slim Duct

40VD-S-8S-TST

Concealed Duct

40VD-H-8S-TST

Concealed Duct High Static Pressure

40VD-A-8S-TST

Fresh Air Intake

40VK-S-8S-TST

High-Wall

40VAM–C8FATEE

DX-coil Interface Advance

40VA0-0V8-ATEE

DX-coil Interface Advance

VN-U-SY-E

AIR-TO-AIR Heat Exchanger

error: Content is protected !!