คู่มือ แอร์ Carrier Condensing Unit

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ Carrier Condensing Unit (CDU) คู่มือการติดตั้ง (User & Installation Manual)

คู่มือการติดตั้ง และดูแลรักษาเครื่องภายนอก (Outdoor Unit-คอยล์ร้อน) ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit) และแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Condensing Unit)

คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Air Cooled Condensing Unit

Water Cooled Condensing Unit

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์ Carrier ประเภทอื่นๆ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

error: Content is protected !!