คู่มือ แอร์ Carrier แบบคอยล์น้ำเย็น

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ Carrier แบบคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) คู่มือการติดตั้ง (User & Installation Manual)

คู่มือการติดตั้ง และดูแลรักษาเครื่องภายใน (Fan Coil Unit-คอยล์เย็น) แบบคอยล์น้ำเย็น

คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แบบติดผนัง (Wall Type)

แบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type)

แบบฝังฝ้า (Cassette Type)

แบบท่อลม (Concealed Duct Type & Duct Type/AHU)

แบบตู้ตั้ง (Floor Standing Type)

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์ Carrier ประเภทอื่นๆ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

error: Content is protected !!