คู่มือ แอร์ Carrier Air Handling Unit (AHU)

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ Carrier Air Handling Unit (AHU) คู่มือการติดตั้ง (User & Installation Manual)

คู่มือการติดตั้ง ดูแลรักษา และการใช้งาน เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลม

คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์ Carrier ประเภทอื่นๆ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

error: Content is protected !!