คู่มือการใช้งานและ Error Code

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งาน คู่มือการติดตั้งแอร์ (User & Installation Manual) การใช้งานรีโมทแอร์ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย การตั้งตั้งค่ารีโมทแอร์ในโหมดต่างๆ ของแต่ละฟังก์ชั่น

คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

>> Download คู่มือการใช้งาน, คู่มือการติดตั้ง, Error Code ของสินค้าแต่ละแบรนด์ได้ที่นี่ <<

error: Content is protected !!