คู่มือ แอร์ DAIKIN

แหล่งข้อมูลสำหรับ download

คู่มือการใช้งานแอร์ DAIKIN คู่มือการติดตั้งแอร์ DAIKIN Room Air & SkyAir (User & Installation Manual)

การใช้งานรีโมทแอร์แบบมีสายและแบบไร้สาย การตั้งค่ารีโมทแอร์ในโหมดต่างๆ คู่มือการตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด รูปแบบสัญญาณไฟกะพริบ หรือรหัสการทำงานที่ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นจาก Error Code เพื่อให้การใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

• เลือกประเภทและรุ่นเพื่อ download
คู่มือแอร์ติดผนัง DAIKIN
คู่มือแอร์ฝังฝ้า DAIKIN
คู่มือแอร์เชิงพาณิชย์ DAIKIN
คู่มือเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN
Error Code แอร์ DAIKIN

• ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน หรือ Error Code ของแอร์แต่ละแบรนด์ โดยคลิกที่โลโก้ด้านล่างนี้

error: Content is protected !!