แอร์ TOSHIBA VRF MiNi-SMMS-7

Category:

Description

TOSHIBA Commerical

TOSHIBA VRF (Variable Refrigerant Flow)

Super Modular Multi System

แอร์เชิงพาณิชย์โตชิบา TOSHIBA VRF MiNi-SMMS-7 (4-6 HP) คอนเดนซิ่งยูนิตเป่าลมร้อนแนวนอน 1 ตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้สูงสุดถึง 6 ตัว ใช้ระบบไฟฟ้า 220V / 50Hz / 1 Phase

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF) สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่

TOSHIBA มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย และด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของ TOSHIBA จึงมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ

VRF System MiNi-SMMS-7

• Higher energy efficiency
• Space saving and light weight
• Design flexibility
• Easy installation and maintenance

MiNi-SMMS-7 air conditioner lineup lets you cool many rooms with a single system. Outdoor units ranging 4 to 6 HP, offer best reliability, more compact and flexible design, the MiNi-SMMS-7 makes a perfect solution for condominiums, small offices and small shops.

• Space saving and light weight
The new design of MiNi-SMMS-7 has been optimized the height of 4 HP to 6 HP by reduced to only 890 mm. This design gives the building a sleek look and well-organized exterior. The MiNi-SMMS-7 outdoor units are compact and have small physical footprint of only 0.29 sq.m. The highly space saving outdoor units are able to maximize utilization of installation space. It is an ideal air conditioning system for a condominium with limited balcony.

• Design flexibility
MiNi-SMMS-7 provides high flexibility in design due to wide range of indoor unit choices, this helps expanding interior design ideas, opening the door to stylish and elegant life style.

• Wider ambient operation
TOSHIBA MiNi-SMMS-7 is designed to expand cooling operation temperature range up to 50°C, this is to guarantee high reliability of our product even high ambient temperature MiNi-SMMS-7 can operate smoothly.

แอร์ TOSHIBA VRF MiNi-SMMS-7
error: Content is protected !!