แอร์ TOSHIBA VRF SMMS∞

Category:

Description

TOSHIBA Commerical

TOSHIBA VRF (Variable Refrigerant Flow)

Super Modular Multi System

แอร์เชิงพาณิชย์โตชิบา TOSHIBA VRF คอนเดนซิ่งหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF) สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่

TOSHIBA มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย และด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของ TOSHIBA จึงมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ

VRF System SMMS∞

• Enhanced Efficiency
• Improved Flexibility
• Superior Serviceability

• CUSTOMIZED FOR EFFICIENCY, CUSTOMIZED TO HELP YOU ACE
Discover the next generation of efficient and flexible VRF system for sustainable cooling. Engineered in Japan, the SMMS∞ integrates latest technological innovations and provides multiple customization options to achieve top-class efficiency and ensure unrivalled comfort.

• A BRAND NEW CHASSIS
Engineered in Japan, SMMS∞ integrates all the latest technological innovations from TOSHIBA to achieve top class efficiency and ensure unrivalled comfort.

• UNIQUE ON THE MARKET: TWIN ROTARY COMPRESSOR
The exclusive twin rotary compressor brings outstanding performance to SMMS∞ for enhanced system reliability.

• TOP CLASS EFFICIENCY
The SMMS∞ utilises new and improved highly efficient core technologies, resulting in greater energy efficiency and performance.

• INFINITE FLEXIBILITY
The SMMS∞ exceeds the limits of VRF for maximised project coverage, resulting in a combination that offers options on efficiency, space, and cost. Whatever your requirement, SMMS∞ can be customized to deliver the best result for your project.

• COMFORT ABOVE ALL
Ensuring occupants comfort is SMMS∞’s top priority. It can connect with a wide range of indoor units adapted to any room configuration. SMMS∞ offers the most accurate refrigerant flow management system.

แอร์ TOSHIBA VRF SMMS∞
error: Content is protected !!