แอร์ TOSHIBA VRF SMMS-e

Category:

Description

TOSHIBA Commerical

TOSHIBA VRF (Variable Refrigerant Flow)

Super Modular Multi System

แอร์เชิงพาณิชย์โตชิบา TOSHIBA VRF คอนเดนซิ่งหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF) สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่

TOSHIBA มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย และด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของ TOSHIBA จึงมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ

VRF System SMMS-e

• Higher energy efficiency
• Space saving and light weight
• Design flexibility
• Easy installation and maintenance

The SMMS-e has been creatively developed and designed under the concept Excellence, Expansion and Experience to ensure your utmost comfort and convenience likke never before.

• Greater efficiency performance
Adoptintghe highly efficient new DC twin-rotary compressors with various technologies.

• Greater diversity
Thanks to the newly developed refrigerant circuit, the diversity of outdoor units has drastically increased. This makes it much easierto design for installations with many rooms or offices.

• Prevent small animals getting into the inverter
To prevent the small animals from entering and interfering with the electronic components in the system, our new inverter box has been upgraded with additional protection, while allowing reliable operation The inverter box is fitted with punched sheet metal & resin sheet.

• Single unit capacity expanded
SMMS-e comes with 3 new larger capacity units, producing up to 22 HP on a single module platform.

• Industry-leading installation flexibility
Outdoor units improve performance to achieve greater space efficiency that defies their compact module size to deliver greater freedom in layout design. This minimizes weight-related restrictions and allows for quicker installation.

แอร์ TOSHIBA VRF SMMS-e
error: Content is protected !!