แอร์ TOSHIBA VRF SMMS-7

Category:

Description

TOSHIBA Commerical

TOSHIBA VRF (Variable Refrigerant Flow)

Super Modular Multi System

แอร์เชิงพาณิชย์โตชิบา TOSHIBA VRF คอนเดนซิ่งหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (VRF) สามารถใช้ชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดคอยล์เย็นได้หลากหลายชุดและหลากหลายประเภท ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ซึ่งมักมีพื้นที่ในการติดตั้งชุดคอยล์ร้อนไม่เพียงพอในโครงการขนาดใหญ่

TOSHIBA มีเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ให้เลือกครบทุกรูปแบบ ทั้งสำหรับอาคารพาณิชย์และสำหรับที่พักอาศัย และด้วยความยืดหยุ่นสูงของระบบ VRF ของ TOSHIBA จึงมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ และยังประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับทุกงานโครงการ

VRF System SMMS-7

• Higher energy efficiency
• Space saving and light weight
• Design flexibility
• Easy installation and maintenance

Through our commitment to world-class efficiency, versatile scalability and leading quality, TOSHIBA Air Conditioning advances leading-edge technologies to find the most forward-thinking solutions possible for your world.

• Wider ambient operating
The combination of new compressor design and system controls have enabled the SMMS-7 expanding its allowable operation temperature range.

• High reliability
– DLC protection coating inside increases both efficiency and reliability.
– The increased hardness of the DLC coated 2-stage vane reduces friction and results in a significant reliability and performance improvements.
– To prevent the small animals from entering and interfering with the electronic components in the system, our new inverter box has been upgraded with additional protection, while allowing reliable operation. The inverter box is fitted with punched sheet metal & resin sheet.

แอร์ TOSHIBA VRF SMMS-7
error: Content is protected !!