แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Water Cooled Chiller

Category:

Description

Carrier Commerical

Carrier Water Cooled Chiller

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Water Cooled Chiller
ชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Water Cooled Chiller 19MV Series

• Oil-Free Magnetic bearing Centrifugal compressors, 300-650 Tons
• Source: China / USA
• ใช้สารทำความเย็น R134A / R513A (Optional)

Water Cooled Chiller 19DV Series

• Centrifugal Compressor, 500-800 Tons
• Source: China / USA
• ใช้สารทำความเย็น R1233ZD(E)

Water Cooled Chiller 19PV Series

• Magnetic Bearing Oil-Free
• Centrifugal Compressor, 100-350 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 19XR Series

• Centrifugal Compressor, 300-6,000 Tons
• Source: China / USA
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 23XRV Series

• Tri Screw Inverter Compressor, 300-550 Tons
• Source: China / USA
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 30XW-V Series

• Screw Inverter Compressor, 160-450 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 30XW Series

• Screw Compressor, 70-500 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 30XW Heat Recovery Series

• Screw Compressor, 130-440 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 30HXY/HXC Series

• Screw Compressor, 67-275 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Water Cooled Chiller 30BAW Series

• Screw Compressor, 18-50 Tons
• Source: Thailand
• ใช้สารทำความเย็น R410A

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Water Cooled Chiller
error: Content is protected !!