แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Cooled Chiller

Category:

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Cooled Chiller

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Cooled Chiller
ชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Air Cooled Chiller 30KAV Series

• Screw Inverter Compressor, 100-410 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Air Cooled Chiller 30KA Series

• Screw Compressor, 95-450 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Air Cooled Chiller 30XAV Series

• Screw Inverter Compressor, 96-422 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R134A

Air Cooled Chiller 30RAM (Modular Chiller) Series

• Scroll Compressor, 18-590 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R410A

Air Cooled Chiller 30RB C Series

• Scroll Compressor, 50-150 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R410A

Air Cooled Chiller 30RB Series

• Scroll Compressor, 45-217 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R410A

Air Cooled Chiller 30RBS Series

• Scroll Compressor, 11-45 Tons
• Source: China
• ใช้สารทำความเย็น R410A

Air Cooled Chiller 30LFW Series

• Scroll Compressor, 2.5-8.8 Tons
• Source: Thailand
• ใช้สารทำความเย็น R407C

Air Cooled Chiller 30GTF Series

• Reciprocating Compressor, 15-45 Tons
• Source: Thailand
• ใช้สารทำความเย็น R407C

Air Cooled Chiller 30GSF Series

• Scroll Compressor, 18-45 Tons
• Source: Thailand
• ใช้สารทำความเย็น R407C

Air Cooled Chiller 30GSU Series

• Scroll Compressor, 18-45 Tons
• Source: Thailand
• ใช้สารทำความเย็น R410A

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Cooled Chiller
error: Content is protected !!