แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Handling Unit (AHU)

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Handling Unit (AHU)
เครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม ชนิดคอยล์น้ำเย็น

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Air Handling Unit 40LCS-W Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• ขนาด 66,690-303,570 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40RBU Series

• AHU เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่
• ขนาด 120,000-800,000 BTU
• ใช้สารทำความเย็น R410A
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40RBX Series (R407C)

• AHU เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่
• ขนาด 200,000-400,000 BTU
• ใช้สารทำความเย็น R407C
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40RBX Series (R22)

• AHU เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่
• ขนาด 120,000-400,000 BTU
• ใช้สารทำความเย็น R22
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40LAS-W Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• ขนาด 51,040-225,808 BTU
• ทำงานเงียบด้วยพัดลมแบบ Centrifugal Curved Fan
• ยับยั้งการกัดกร่อนด้วย All Weather Cabinet
• อัตราการไหลเวียนอากาศ 1,600-6,000 CFM
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40LBS-W Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• ขนาด 66,700-186,500 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 40RBW Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่
• ขนาด 111,180-883,000 BTU
• ตัวเครื่องทำจาก Galvanized Steel เคลือบ Enamel ป้องกันการกัดกร่อน
• อัตราการไหลเวียนอากาศ 4,000-25,500 CFM
• เหมาะสำหรับโรงงาน โกดัง ออฟฟิศ และร้านค้า
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 39L Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• แบบสั่งผลิต ชนิด Single Skin
• Nominal : 2,000-20,000 CFM
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Handling Unit 39GNS Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• แบบสั่งผลิต ชนิด Double Skin
• สามารถเลือกสั่ง configuration ได้
• Nominal : 900-43,000 CFM
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit
error: Content is protected !!