แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40LAS-W

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Handling Unit (AHU)

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Handling Unit (AHU)
เครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม ชนิดคอยล์น้ำเย็น (AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม)

Air Handling Unit 40LAS-W Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• ขนาด 51,040-225,808 BTU
• ทำงานเงียบด้วยพัดลมแบบ Centrifugal Curved Fan
• ยับยั้งการกัดกร่อนด้วย All Weather Cabinet
• อัตราการไหลเวียนอากาศ 1,600-6,000 CFM
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40LAS-W
error: Content is protected !!