แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40LBS-W (แบบคอยล์น้ำเย็น)

Turn to The Experts
Chilled Water Duct Type/AHU

ขอใบเสนอราคา

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Handling Unit (AHU)

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Handling Unit (AHU)
เครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม ชนิดคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Duct Type/AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม)

Air Handling Unit 40LBS-W Series

• AHU คอยล์น้ำเย็น แบบต่อท่อลม
• ขนาด 66,900-303,570 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40LBS-W (แบบคอยล์น้ำเย็น)
error: Content is protected !!