แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Packaged Water Cooled Unit

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ขอใบเสนอราคา

Description

UNI-Aire Commercial

แอร์เชิงพาณิชย์ยูนิแอร์ UNI-Aire Packaged Water Cooled Unit
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมระบายความร้อนด้วยน้ำ

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Model PWAV

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมระบายความร้อนด้วยน้ำ
– Capacity range from 25,000-44,000 BTU/H
– 7.3kW-12.8kW
– 80-100 Pa External Static.
– Cooling only or Cooling and Heating.

• Features
– High efficiency, hermetic, refrigerant cooled compressor.
– High efficiency tube-in-tube condenser.
– Electrical supply connections and knockouts provided.
– Lower operating cost.
– Low noise operation.
– HP and LP cut-out switches.
– Air filters
– Electrical panel.

• Description
– The PWAV units are single package water cooled air conditioners.
– The PWAV series includes 4 models of cooling system.
– The PWAVJ for Cooling and Heating.
– Suitable for vertical mount, indoor installation.
– Free blow or duct system.
– Completed with pipe, wiring and refrigeration charging at the factory.
– Ideal for quick and low cost installation.

Model PWU

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมระบายความร้อนด้วยน้ำ
– Cooling capacity 70,000-80,000 BTU/H
– 20.4 kw-233.3 kw
– 150-250 Pa External Static Pressure

• Features
– High efficiency, refrigerant cooled compressor.
– High efficiency tube-in-tube condenser for unit model PWU 007 to PWU 025 and shell & tube condenser for unit model PWU 030 to PWU 080.
– Electrical supply connections and knockouts provided.
– Lower operation cost. – HP and LP cut-out switches.
– Aluminium Air filters – Electrical panel.

• Description
– The PWU units are single package water cooled air conditioners. Wide range of indoor .
– The PWU series includes 13 models of cooling system.
– Suitable for vertical mount, indoor installation Air Filters.
– Completed with pipe, wiring and refrigeration charging at the factory.
– Ideal for quick and low cost installation.

แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Packaged Water Cooled Unit
error: Content is protected !!