แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Packaged Air Cooled Unit

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม
ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ขอใบเสนอราคา

Description

UNI-Aire Commercial

แอร์เชิงพาณิชย์ยูนิแอร์ UNI-Aire Packaged Air Cooled Unit
เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมระบายความร้อนด้วยอากาศ

Model PAU

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมระบายความร้อนด้วยอากาศ
– Capacity range from 60,000-400,000 BTU/H
– 17.5 kw-116.6 kw
– Wide range of indoor airflow.
– Cooling and Heating.

• Features
– Wide range of indoor airflow.
– Solid foundation to protect the unit during shipment and rigging holes for overhead crane.
– Electrical supply connections and knockouts provided.
– Multiple refrigeration circuits.
– Durable construction.

• Description
– The PAU units are single package air cooled air conditioners.
– The PAU series includes 10 models of cooling and heating.
– PAU for cooling only.
– PAUJ for cooling and heating.
– Suitable for outdoor installation either on a roof or at ground floor.
– Completed with pipe, wiring and refrigerant charging from the factory.
– Low noise.
– Hermetic compressors for model 006 to 040.
– HP and LP cut-out switches.
– Air filters.
– Electrical panel.

แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Packaged Air Cooled Unit
error: Content is protected !!