แอร์ HITACHI Side Flow VRF Set Free Mini HNRQ Series

โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ
และประโยชน์ที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

Category:

Description

HITACHI VRF (Variable Refrigerant Flow)

เทคโนโลยีการทำความเย็น เพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้พักอาศัยภายในอาคาร

แอร์เชิงพาณิชย์ฮิตาชิ HITACHI ระบบ VRF คือเทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศที่ช่วยลดการใช้พลังงาน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพหรือความสะดวกสบาย

Side Flow VRF Set Free Mini HNRQ Series

Side Flow VRF Set Free Mini
Capacity: (HP Class) 3-12HP
Capacity: (Nominal Cooling) 8.0 – 33.5kW
Capacity: (Nominal Heating) 9.0 – 37.5kW

ขนาดของคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นที่กะทัดรัด เพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่พักอาศัยขนาดเล็ก

Piping Flexibility
Comes with generous piping allowances across different models for ease of installation: a maximum of 180 metres in pipe length and 50 metre allowance between outdoor and indoor units with the highest-performing solution.

High ESP
Outdoor units operate at high External Static Pressures (ESP) of up to 30Pa, which ensures healthy indoor ventilation, regardless of outdoor conditions.

Large Cooling Capacity
Get the most performance for your investment. A single outdoor unit serves up to 10-18 indoor units, giving you the greatest coverage and range money can buy – all with minimal space and piping infrastructure.

Energy Savings
At only 5 Watts, outdoor units consume 25% less energy compared to previous generations, saving both your money and the environment.

Stable Operations
Redesigned intakes and cooling systems ensure outdoor units remain dependable even at an ambient temperature of 52 Celsius – preserving the long-term lifetime and efficiency of your indoor cooling ecosystem.

Easy Installation and Maintainence
The slim and lightweight design of outdoor units, coupled with strategically placed piping intakes simplifies installation. Cleverly integrated internal systems provide quieter operations and ensures better monitoring and maintenance.

แอร์ HITACHI Side Flow VRF Set Free Mini HNRQ Series
error: Content is protected !!