แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire แบบต่อท่อลม AHE/H (AHU)

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลม
Air Handling Unit (AHU)

ขอใบเสนอราคา

Description

UNI-Aire Commerical

UNI-Aire Air Handling Unit (AHU)

แอร์เชิงพาณิชย์ยูนิแอร์ UNI-Aire Air Handling Unit (AHU)
เครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม

Model AHE/H

• แบบต่อท่อลม (AHU)
• ขนาดความเย็น 30,000-60,000 BTU/H
• Direct Expansion system
• Casing made from metal and fiberglass
• Modern SLIM design

Highlight Feature

• Casing
A sturdy, eletro-zinc coated steels shet cabinet is provided in modern SLIM design. All members of the cabinet are die formed that assures a good dimensional and quality control. Cabinet are finished in HARMONY BEIGE color of ELECTROSTATIC POWER painting process that provides a double protection against rust.

• Condensate Removal
All standard Cooling Coils are condtructed of Aluminum plate fin, mounted on copper tubes which are mechanically bonded for maximum effciency of heat transfer.
Cooling Coil : Drip pan with water repellent type Insulation to insure positive removal of all condensation and prevent condensation on the underside of the drip pan.

แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire แบบต่อท่อลม AHE/H (AHU)
error: Content is protected !!