แอร์แบบตู้ตั้ง DAIKIN Package-Duct Connection (Fresh Air)

เครื่องปรับอากาศ Package
แบบ Duct Connection

ขอใบเสนอราคา

Description

DAIKIN Package Air (Floor Mounted)

แอร์แบบตู้ตั้ง DAIKIN Package-Duct Connection (Fresh Air)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN Package แบบ Duct Connection ส่งลมเย็นผ่านการต่อท่อไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการ

คุณลักษณะที่โดดเด่น

• ระบบการใช้อากาศภายนอก
ระบบการใช้อากาศภายนอกมีคุณสมบัตินำอากาศภายนอกอาคารมาปรับใช้ภายในได้
*การใช้ระบบอากาศภายนอกมีข้อห้ามบางประการ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือ Engineering Data Book เพื่อความปลอดภัย

• ใช้งานง่าย
รีโมทคอนโทรลระบบดิจิตัลสำหรับควบคุมการใช้งานภายในห้อง สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มกดบนรีโมท เลขอุณหภูมิจะแสดงผลอย่างชัดเจนบนหน้าจอ LED

• Design flexibility
ดีไซน์การออกแบบระบบท่อทำความเย็นขนาดยาวที่สุด 50 เมตร สำหรับความสูง 30 เมตร เพื่อรองรับการติดตั้งภายในอาคารขนาดกลางจนถึงใหญ่

• ระบบท่อสี่ทิศทางเพิ่มความง่ายในการติดตั้ง (ใช้ได้เฉพาะรุ่น RUR05N/06N)
สามารถติดตั้งท่อได้จากทั้งด้านหน้า ด้านใต้ ด้านขวา และด้านหลังขึ้นอยู่กับทิศทางการติดตั้งผลิตภัณฑ์ในห้อง รุ่น RUR08–20N สามารถติดตั้งท่อได้จากด้านบนและด้านล่างเพียงสองทิศทางเท่านั้น

• ใบพัดแลกเปลี่ยนความร้อนป้องกันการกัดกร่อนเพื่อเพิ่มความทนทานของสินค้า
อุปกรณ์ติดตั้งภายนอกอาคารเคลือบด้วย acryl pretreatment เพื่อเพิ่มความคงทนของการใช้งานต่อการกัดกร่อนจากเกลือและมลภาวะในอากาศ ใบพัดแลกเปลี่ยนความร้อน

แอร์แบบตู้ตั้ง DAIKIN Package-Duct Connection (Fresh Air)
error: Content is protected !!