แอร์ DAIKIN VRV X Series

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
พร้อมระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ

ขอใบเสนอราคา    download catalog

Description

DAIKIN VRV (Variable Refrigerant Volume)

แอร์ DAIKIN VRV X Series

DAIKIN VRV X Series มีประสิทธิภาพสูงในการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบาย ติดตั้งง่าย และมีความน่าเชื่อถือสูง เพื่อตอบสนองความต้องการในอาคารต่างๆ

• เพิ่มประสิทธิภาพระดับสูงในการใช้พลังงานขณะการทำงานจริง
• การประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบ “VRV+VRT+VAV”
• ฟังก์ชั่นการชาร์จสารทำความเย็นแบบอัตโนมัติ
• ความน่าเชื่อถือสูง

ความโดดเด่นของ DAIKIN VRV X Series

• เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น

ด้วยการรวมเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขั้นสูงเข้าด้วยกัน เพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นในระหว่างการใช้งานจริง และการรวมเทคโนโลยีของ VRV, VRT และ VAV เข้าด้วยกัน ทำให้เราได้รับทั้งการประหยัดพลังงาน และเครื่องปรับอากาศที่สะดวกสบาย

• ประหยัดพลังงานมากขึ้น ในขณะที่ระบบทำงานน้อย

หลักสำคัญของนวัตกรรมในการประหยัดพลังงานคือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในขณะที่ระบบทำงานน้อย

• เครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบก้นหอยใหม่

– ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะการทำงานที่มีโหลดน้อย
– กลไกการควบคุมแรงดันย้อนกลับ
– ลดการใช้พลังงานในโหมดสแตนบายได้ถึง 82.7%

• ฟังก์ชั่นการชาร์จสารทำความเย็นแบบอัตโนมัติ

มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น และการติดตั้งที่ง่ายขึ้น

• การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบบูรณาการสูง

การแลกเปลี่ยนความร้อนรอบด้านทั้ง 4 ด้านที่เป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นที่ผิวเพียงพอสำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน

• ความสะดวกสบาย
 
ระดับของเสียงการทำงานต่ำ
• ฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลสองชั้น

ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว สามารถเปิดใช้งานการใช้งานฉุกเฉินได้อย่างสะดวก เพื่อให้ระบบที่เหลือทำงานได้เหมือนเดิม

• ความยาวท่อยาว

ความยาวท่อที่ยาวทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้น ซึ่งสามารถจับคู่กับอาคารขนาดใหญ่ได้

• บำรุงรักษาง่าย

คุณสมบัติการบำรุงรักษาที่ช่วยให้สามารถปิดหน่วยในร่มได้ โดยไม่ต้องปิดระบบ VRV ทั้งหมด

รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN VRV X Series

Model (รุ่น)RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)16.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)54,600
Power Consumption Cooling (kW)3.23
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 930 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น)RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)22.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)76,400
Power Consumption Cooling (kW)4.82
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 930 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.65
Model (รุ่น)RXUQ10AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)28.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)95,500
Power Consumption Cooling (kW)6.29
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.45
Model (รุ่น)RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)33.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)114,000
Power Consumption Cooling (kW)7.81
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.29
Model (รุ่น)RXUQ14AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)40.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)136,000
Power Consumption Cooling (kW)9.46
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.23
Model (รุ่น)RXUQ16AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)45.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)154,000
Power Consumption Cooling (kW)11.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น)RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)50.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)171,000
Power Consumption Cooling (kW)12.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.91
Model (รุ่น)RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)56.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)14.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))1,657 x 1,240 x 765
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
Model (รุ่น)RXUQ12AMY1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)32.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)109,000
Power Consumption Cooling (kW)6.46
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น)RXUQ14AMY1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)38.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)131,000
Power Consumption Cooling (kW)8.05
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.77
Model (รุ่น)RXUQ16AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)44.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)153,000
Power Consumption Cooling (kW)9.64
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.65
Model (รุ่น)RXUQ18AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ10AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)50.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)172,000
Power Consumption Cooling (kW)11.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.54
Model (รุ่น)RXUQ20AMY1S
Combination UnitRXUQ8AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)55.9
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)12.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.44
Model (รุ่น)RXUQ18AM1Y1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)48.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)164,000
Power Consumption Cooling (kW)9.69
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.95
Model (รุ่น)RXUQ20AM1Y1S
Combination UnitRXUQ6AY1S
RXUQ6AY1S
RXUQ8AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)54.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)186,000
Power Consumption Cooling (kW)11.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.81
Model (รุ่น)RXUQ22AMY1S
Combination UnitRXUQ10AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)61.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)210,000
Power Consumption Cooling (kW)14.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.36
Model (รุ่น)RXUQ24AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)67.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)229,000
Power Consumption Cooling (kW)15.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.29
Model (รุ่น)RXUQ26AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ14AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)73.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)251,000
Power Consumption Cooling (kW)17.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.25
Model (รุ่น)RXUQ28AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ16AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)78.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)268,000
Power Consumption Cooling (kW)19.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.07
Model (รุ่น)RXUQ30AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)83.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)251,000
Power Consumption Cooling (kW)20.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น)RXUQ32AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)89.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)305,000
Power Consumption Cooling (kW)22.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.96
Model (รุ่น)RXUQ34AMY1S
Combination UnitRXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)96.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)328,000
Power Consumption Cooling (kW)24.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น)RXUQ36AMY1S
Combination UnitRXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)101.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)345,000
Power Consumption Cooling (kW)26.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.84
Model (รุ่น)RXUQ38AMY1S
Combination UnitRXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)106.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)362,000
Power Consumption Cooling (kW)27.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.84
Model (รุ่น)RXUQ40AMY1S
Combination UnitRXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)112.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)382,000
Power Consumption Cooling (kW)29.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
Model (รุ่น)RXUQ42AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)117
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)399,000
Power Consumption Cooling (kW)28.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.12
Model (รุ่น)RXUQ44AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)123
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)420,000
Power Consumption Cooling (kW)30.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น)RXUQ46AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)130
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)444,000
Power Consumption Cooling (kW)32.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.05
Model (รุ่น)RXUQ48AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)135
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)461,000
Power Consumption Cooling (kW)34.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก(mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.96
Model (รุ่น)RXUQ50AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)140
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)478,000
Power Consumption Cooling (kW)35.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.95
Model (รุ่น)RXUQ52AMY1S
Combination UnitRXUQ12AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)146
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)498,000
Power Consumption Cooling (kW)37.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.90
Model (รุ่น)RXUQ54AMY1S
Combination UnitRXUQ14AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)152
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)519,000
Power Consumption Cooling (kW)39.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.89
Model (รุ่น)RXUQ56AMY1S
Combination UnitRXUQ16AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)157
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)536,000
Power Consumption Cooling (kW)41.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.82
Model (รุ่น)RXUQ58AMY1S
Combination UnitRXUQ18AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)162
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)553,000
Power Consumption Cooling (kW)42.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.82
Model (รุ่น)RXUQ60AMY1S
Combination UnitRXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
RXUQ20AY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)168
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)573,000
Power Consumption Cooling (kW)44.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
แอร์ DAIKIN VRV X Series
error: Content is protected !!