งานติดตั้งระบบ VRF ในอาคารสูง 

ผลงานติดตั้งแอร์ในพื้นที่อาคารสูง แบบติดผนัง Wall Type และแบบท่อลม Duct Type

งานติดตั้งโครงการที่พักอาศัย 

ผลงานติดตั้งแอร์โครงการบ้านพักอาศัย แบบท่อลม Duct Type งานสเปคพิเศษ ท่อทองแดงเส้นเชื่อมผ่านไนโตรเจน ฝังท่อ ซ่อนท่อน้ำทิ้ง งานท่อลม PID

งานติดตั้งระบบ VRF ของแอร์ Carrier และ TOSHIBA

ผลงานติดตั้งระบบ VRF ในออฟฟิศและโรงงานอุตสาหกรรมของแอร์ Carrier และ TOSHIBA (SMMS-Infinity) และงานติดตั้ง Split Type ทั้งแอร์ติดผนัง, แอร์แขวนใต้ฝ้า และแอร์ฝังฝ้าของ Carrier

error: Content is protected !!