งานติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลงานติดตั้ง – เชื่อมท่อน้ำยาให้ผู้รับเหมา แอร์ต่อท่อลม Air Handling Unit (AHU) ขนาดใหญ่

งานติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลงานติดตั้งแอร์แบบต่อท่อลม เป่าลมเย็นเข้าห้องคนขับเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม

Wall Type Installation on Isowall

ผลงานติดตั้งแอร์ผนัง Wall Type สำหรับออฟฟิศสำนักงาน ไลน์การผลิตอาหาร

error: Content is protected !!