แอร์เชิงพาณิชย์ YORK Water Cooled Chiller

ชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็น
แบบระบายความร้อนน้ำ

ขอใบเสนอราคา

Description

YORK Commerical

แอร์เชิงพาณิชย์ยอร์ค YORK Water Cooled Chiller

ชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็น แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

ชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็นของ YORK มีขนาดที่เล็ก ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเสถียรในการทำความเย็นใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมโดยรอบ

Energy-efficient Solutions For Ultimate Performance

YORK® Water-cooled Chiller Solutions help meet your building efficiency needs with the widest variety of water-cooled industrial and commercial chillers on the market. From reducing your facility’s carbon footprint, to cutting operating costs, our energy-efficient chillers are tailored to fit almost any application.

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

CYK Compound Centrifugal Chiller/Heat Pump

• 300-2,500 TR (2,000-11,000 kW)
• Compound chiller design (two compressors in series).
• Capacity control on each compressor for better off-design performance.

Outstanding High-head Performance

We offer the best high-head performance solution with our YORK® CYK Compound Centrifugal Chiller. Designed specifically for high-head conditions and to handle applications with unique chilled water and hot water supply temperature, standard chillers just can’t compete with our CYK chiller.

Titan™ OM Custom Design Centrifugal Chiller

• 3,000-5,500 TR (10,550-19,350 kW)
• Uses zero-ODP, R-134a or R-513A refrigerant.
• Industrial, reliable, long-lasting proven design.

Proven, Unsurpassed Reliability

Proven in large-scale cooling projects, OM chillers are used more than all other brands combined. The YORK® Titan™ OM Custom Design Centrifugal Chiller offers a complete combination of features that address even the most challenging applications. Titan™ is perfect for district cooling, air-cooled condensing, brine chilling, heat pump operation, and similar, demanding industrial applications.

YCWL Scroll Chiller

• 50-200 TR (175-630 kW)
• Industry-leading design and off-design efficiencies.
• Lowest minimum circuit capacity (MCA) in the industry maximizes capacity on retrofit projects.

Advanced Scroll Technology

Innovative scroll-compressor technology and state-of-the-art heat exchanger design enables YCWL chillers to handle a wide range of operating conditions. And for even greater flexibility, YCWL chillers can be equipped with a number of electrical, control and detection options.

YD Dual Centrifugal Chiller

• 1,500-6,000 TR (5,300-21,100 kW)
• Two YORK® centrifugal compressors operating in parallel on a common set of heat exchanger shells.
• OptiSound™ Control standard.

Optimized Design for Real World Efficiency

Get the superior performance you want from a chiller that takes up less space. The YORK® YD Dual Centrifugal Chiller uses two YORK® centrifugal compressors operating in parallel and features the most compact configurations. A perfect fit for comfort, industrial or process installations, the YD provides large central plants with higher capacity at real-world conditions, energy consumption as low as .20 kW/TR and enhanced reliability.

YK Centrifugal Chiller

• 250-3,000 TR (880-10,550 kW)
• Designed for maximum efficiency in the face of real-world variables, where 99% of the cooling season is spent in off-design conditions.
• With the OptiSpeed™ Drive, energy consumption can be as low as .20 kW/TR, reducing annual energy costs by as much as 30%

Overcoming Limitations

A facility’s challenges are unique, whether a school, hospital, high-rise building or data center, and each day is different. Hot or cold, humid or dry – a facility must handle the challenges of climate and seasonal or even hourly variations. That’s why YORK® created a centrifugal chiller that handles a project’s unique variables – the YORK® YK Centrifugal Chiller. The YK chiller delivers real-world performance thanks to an exclusive combination of features.

YK-EP Centrifugal Chiller with Economizer

• 2,500-3,500 TR (8,800-12,300 kW)
• Uses R-134a refrigerant.
• Economized refrigeration cycle to extend capacity and improve efficiency.

Designed with Unprecedented Innovation

The YORK® YK-EP “Efficiency Plus” Centrifugal Chiller couples a primary compressor with an economizer compressor, making it more efficient than single-stage chillers. The OptiView™ Control Center provides convenient, full-color control and monitoring capabilities with the touch of a fingertip.

YMC² Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

• 165-1,000 TR (580-3,516 kW)
• Stable operation with entering condenser water temperatures 30°F (16.7°C) below leaving chilled water set point.
• Fully integrated, lubrication-free and oil-free design.

Advancing Chiller Technology

With years of YORK® chiller advancements and active magnetic-bearing technology, the YMC2 chiller delivers a lower overall cost of ownership, extraordinary efficiency, versatility, dependability and quiet operation – all in one of the widest-operating, fully integrated, optimized chillers available today.

YST Steam Turbine Centrifugal Chiller

• 700-2,800 TR (2,460-9,850 kW)
• Variable-speed driver delivers superior performance at both design and off-design conditions for higher efficiency.
• Application flexibility of the chiller handles a wide range of leaving- and entering-chilled-water temperatures, fluid flows and steam conditions.

Designed to Use Your CHP Plant’s Full Potential

The perfect choice for CHP plants, our YORK® YST Steam Chiller ensures that CHP efficiency is maintained year-round, which means less carbon dioxide and other emissions are exhausted into the atmosphere. It’s a truly CHP cooling solution that’s economically and environmentally friendly.

YVWA Variable Speed Screw Chiller

• 125-300 TR (440-1,055 kW)
• Ideal for comfort and process cooling, glycol chilling, heat recovery and heat pump applications.
• Heat pump to 150°F (66°C)

Unsurpassed Control

Strike the right balance between capital cost, ownership cost and energy efficiency with the flexibility of the YORK® YVWA. With a variety of configuration possibilities, this water-cooled screw chiller gives you the power to reduce compressor speed, translating into increased energy savings and a smaller carbon footprint. The YVWA offers an array of options that you can tailor and tune to match the capacity, efficiency, sound and footprint of your specific needs.

YZ Magnetic Bearing Centrifugal Chiller

• 150-2,020 TR (530-7,104 kW)
• With variable-speed drive, a variable-geometry diffuser and magnetic-bearing technology YORK® YZ delivers up to 35% annual energy savings versus traditional, fixed-speed, oil-bearing chillers.
• Magnetic-bearing driveline offers outstanding reliability and 80% fewer moving parts than traditional oil- or refrigerant-lubricated drivelines.

Fully Optimized for Ultimate Performance

The YORK® YZ Magnetic Bearing Centrifugal Chiller is a revolutionary advancement that challenges everything about conventional chiller design. Built upon decades of industry-leading chiller expertise, our engineers questioned every component and challenged every assumption. The result is the first chiller fully optimized for ultimate performance with a next-generation, low-GWP refrigerant, delivering exceptional efficiency and operation. It’s the first chiller built to exceed every expectation.

แอร์เชิงพาณิชย์ YORK Water Cooled Chiller
error: Content is protected !!