แอร์เชิงพาณิชย์ YORK Absorption Chiller

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม
Innovative Technology

ขอใบเสนอราคา

Description

YORK Commerical

แอร์เชิงพาณิชย์ยอร์ค YORK Absorption Chiller

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

เครื่องทำความเย็นของ YORK นั้น ใช้นวัตกรรมระบบระเหยสองขั้นตอน และมีวงจรเครื่องดูดซึมเพื่อลดพลังงาน, มีประสิทธิภาพดี, มีความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

Increased Reliability and Efficiency

Achieving building efficiency and meeting environmental demands requires innovative chiller options. As a global leader in chiller design, YORK® delivers.

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

YHAP-C Absorption Heat Pump

• Up to 194°F/90°C
• Innovative YORK® two-step evaporator and absorber design enhances absorption of the refrigerant into the concentrated solution, reducing overall pressure.
• Variable driving heat sources, such as jacket water from a gas engine, low-to high-pressure steam, direct-fired or exhaust gas.

Maximizing Efficiency by Design

YORK® Absorption Heap Pumps use a variety of driving heat sources,to save energy and water while also reducing CO2. It is the ideal solution for district heating and industrial process heating applications. The innovative two-step evaporator and absorber technology provides more efficiency and reliability than conventional designs. Two types are available to meet the needs of different heating applications.

YHAU-CG/CA Double Effect Direct Fired Chiller/Heaters

• 120-1,600 TR (422-5,626 kW)
• Two-step evaporator and absorber design enhances absorption of the refrigerant into the concentrated solution, reducing overall pressure.
• Parallel flow cycle enables lower lithium bromide solution concentrations, reducing crystallization risk and the potential for corrosion.

Innovative Design for Superior Efficiency

The YORK® YHAU-CG/CA Double-effect, Direct-fired Absorption Chiller offers a broad range of capacities from 120 to 1,600 TR. This unit uses an innovative, two-step evaporator and absorber along with a parallel flow, which enables lower concentrations and minimizes the potential for corrosion and improves efficiency. Our world-class engineering and service organization helps to simplify the chiller operation over the life of the system.

YHAU-CW Double Effect Steam Fired Absorption Chiller

• 120-4,000 TR (422 TO 14,067 kW)
• Two-step evaporator and absorber design enhances absorption of the refrigerant into the concentrated solution, reducing overall pressure.
• Parallel flow cycle enables lower lithium bromide solution concentrations, reducing crystallization risk and the potential for corrosion.

Innovative Design for Superior Efficiency

YORK® YHAU-CW Double-effect, Steam-fired Absorption Chillers offer a broad range of capacities from 120 to 4,000 TR. This unit uses an innovative, two-step evaporator and absorber cycle along with a parallel flow cycle to improve efficiency and reduce the risk of corrosion. The double-effect design combined with a wide operating envelope allows it to handle a wide variety of steam pressures. And world-class engineering and service help to simplify chiller operation over the life of the system.

YHAU-CL/CH Single Effect Hot Water Absorption Chiller

• 30–2,000 TR (105-7,034 kW)
• Innovative YORK® two-step evaporator and absorber design enhances absorption of the refrigerant into the concentrated solution, reducing overall pressure.
• Lower temperature hot water source into the generator can be used to drive the absorption cycle for higher system efficiency.

Advancing Efficiency by Design

YORK® YHAU-CL/CH Single-effect Hot Water Absorption Chillers offer a broad range of capacity from 30 to 2,000 TR. This unit uses an innovative two-step evaporator and absorber cycle that is more efficient and reliable than conventional designs. Its flexibility combined with a wide operating envelope utilizes waste heat as low as 70°C. Our world-class engineering and service organization helps to simplify start-up and chiller operation over the life of the system.

YHAU-C Single Effect Steam Absorption Chiller

• 30-2,000 TR (105-7,034 kW)
• Innovative YORK® two-step evaporator and absorber design enhances absorption of the refrigerant into the concentrated solution, reducing overall pressure and risks of crystallization.
• Lower pressure steam into the generator can be used to drive the absorption cycle for higher system efficiency.

Increasing Efficiency and Reliability Through Innovation

The YORK® YHAU-C Single-effect, Steam Absorption Chiller offers a broad range of capacities from 30 to 2,000 TR. This unit uses an innovative, two-step evaporator and absorber cycle that is more efficient and more reliable than conventional designs. The flexibility combined with a wide operating envelope is optimally suited for commercial cooling and industrial process applications. Our world-class engineering and service organization helps simplify startup and chiller operation over the life of the system.

YHAU-CG/CA-CXR Double Effect Direct Fired Chiller/Heaters

• 30-100 TR (105-352 kW)
• Coefficient of performance (COP) of 1.23 based on lower heating value (LHV) with a turndown ratio from 100% to 25%.
• Ambient temperature range of 5°C/41°F to 40°C/104°F with 10-90% relative humidity.

The Flexible Solution for Everyday Applications

YORK® YHAU-CG/CA-CXR Double-effect, Direct-fired Absorption Chillers/Heaters are driven by waste heat and low-cost heat to deliver highly efficient performance in a space-efficient design. The modular configuration allows multiple units to be arranged in a variety of footprints to fit different space requirements. And for easy building management system (BMS) integration, this unit comes with controls based on programmable logic controller (PLC) and industry-standard MODBUS® connectivity.

แอร์เชิงพาณิชย์ YORK Absorption Chiller
error: Content is protected !!