แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Water Cooled Condensing Unit

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

ขอใบเสนอราคา

Description

UNI-Aire Commerical

แอร์เชิงพาณิชย์ยูนิแอร์ UNI-Aire Water Cooled Condensing Unit
คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

Model WCU

เครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำ
– Capacity from 2-350 TR

แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Water Cooled Condensing Unit
error: Content is protected !!