แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Air Cooled Condensing Unit

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ขอใบเสนอราคา

Description

UNI-Aire Commerical

แอร์เชิงพาณิชย์ยูนิแอร์ UNI-Aire Air Cooled Condensing Unit
คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ สลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Model CACU (Scroll compressor)

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
สลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง
– Scroll compressor
– R410A refrigerant
– Cooling capacity 80,000-150,000 BTU/H
– 6.7-12.5 TR
– 23.4-44.0 kW

• Features
– Compact size and easy installation.
– Flexible air discharge configuration.
– Vertically(Standard) or Horizontally (On-side swopped).
– High efficiency hermetic scroll compressor.
– Direct drive condenser fan.
– High and low pressure switches for protection standard on all units.
– R410A(Standard), R407C (Option) or R22 (Option) refrigerant.

• Specifications

Unit Casing
– Flexible air discharge configuration – Vertical (Standard) or Horizontal.
– Constructed of zinc-coated heavy-gauge, Galvanized steel.
– Powder coated for protection against rust.

Compressor
– Hermetic scroll compressor.
– All compressor are mounted on vibration isolators.

Air Cooled Conderser
– Seamless copper tubes, mechanically expanded into aluminum fins with full height collars.
– Leak tested at 600 psig from factory.
– Dynamically and statically balanced, direct-drive fan.

Standard Accessories
Refrigeration Parts
– Ball valves for suction line and liquid line.

Electrical Parts
– Magnetic contactor for fan motor.
– Magnetic contactor for compressor.
– High-Low pressure switches.

Model TACU (Scroll compressor)

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
– Scroll compressor
– R410A refrigerant
– Cooling capacity 80,000-150,000 BTU/H

• Features

Green guard coated on Condenser coils
Corrosion prevention caused by ocean vapor and chemicals which extends coil life span.

Copper fin condenser coil
Fin made from copper, extends life span of condenser coil. Suitable for seaside area and high acidic factory environment.

• Specifications

Unit Casing
– Constructed of zinc-coated heavy-gauge, Galvanized steel.
– Powder coated for protection against rust.

Compressor
– Hermetic scroll compressor.
– Compressor mounted on vibration isolators.

Air Cooled Conderser
– Seamless copper tubes, mechanically expanded into aluminum fins with full height collars.
– Leak tested at 600 PSIG from factory.
– Dynamically and statically balanced, direct-drive fan.

Refrigeration Parts
– Service valves for suction line and liquid line.

Electrical Parts
– Magnetic contactor for fan motor.
– Magnetic contactor for compressor.
– High-Low pressure switches.

Model TACU (Scroll compressor)

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
– Scroll compressor
– R410A refrigerant
– Cooling capacity 217,000-434,000 BTU/H
– 18.1-36.2 TR
– 63.6-127.2 kW

• Specifications

Unit Casing
– Constructed of zinc-coated heavy gauge,galvanized steel.
– Powder-coated for protection against rust.

Compressor
– Hermatic scroll compressor.
– All compressor are mounted on vibration isolation.

Air Cooled Conderser
– Seamless copper tubes, mechanically expanded into aluminium fins with full height collars.
– Leak tested at 600 PSIG from factory.
– Dynamically and statically balanced Direct-drive fan.

Refrigeration Parts
– Service Valves for Liquid line and Suction line.

Electrical Parts
– Magnatic & Overload contactor for fan motor and compressor.
– High-Low pressure switches.

Model TACU (Semi-Hermetic compressor)

คอนเดนซิ่งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
– Semi-Hermetic compressor
– R22 refrigerant
– Cooling capacity 200,000-400,000 BTU/H
– 16.7-33.3 TR
– 58.6-117.2 kW

• Specifications

Unit Casing
– Constructed of zinc coated heavy gauge,galvanized steel.
– Powder-coated for protection against rust.

Compressor
– Semi-Hermetic compressor.
– All compressor are mounted on vibration isolation.

Air Cooled Conderser
– Seamless copper tubes, mechanically expanded into aluminium fins with full height collars.
– Leak tested at 350 PSIG from factory.
– Dynamically and statically balanced Direct-drive fan.

Refrigeration Parts
– Service Valves for Liquid line and Suction line.

Electrical Parts
– Magnatic & Overload contactor for fan motor and compressor.
– High-Low pressure switches.

Model VACU (Scroll compressor)

เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ
– Scroll compressor
– R22 refrigerant
– 41.6-166.6 TR
– 146.4-585.6 KW

• Features

Air Cooled Condensing Unit Standard Accessories
Refrigeration Parts
– Service & Shut Off Valves.
– Check valves (For Parallel Compressors Only).

Electrical Parts
– Magnetic contactor w/overload for fan motor.
– Magnetic contactor w/overload for motor compressor.
– Time delay relay devices.
– High-Low pressure switch.

แอร์เชิงพาณิชย์ UNI-Aire Air Cooled Condensing Unit
error: Content is protected !!