แอร์เชิงพาณิชย์ TRANE Air Handling Unit LPCP (Single Skin AHU)

For Wide Range of Commercial Application

ขอใบเสนอราคา

Description

TRANE Commerical

TRANE Air Handling Unit

แอร์เชิงพาณิชย์ TRANE Single Skin AHU
เทคโนโลยีสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย

Air Handling Unit LPCP Model

• Duct Type Single Skin Air Handling Unit
• Customized model
• Airflow : 1,000-25,000 CFM

แอร์เชิงพาณิชย์ TRANE Air Handling Unit LPCP (Single Skin AHU)
error: Content is protected !!