ม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC GK Series

ช่วยปิดกั้นความร้อนหรือความเย็น
จากภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอใบเสนอราคา    download catalog

Description

MITSUBISHI ELECTRIC Commercial

ม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC

ม่านอากาศอุตสาหกรรมมิตซูบิชิ อีเล็คทริค MITSUBISHI ELECTRIC (Air Curtain)
GK Series รุ่นมาตรฐาน และรุ่นลมแรง
ม่านอากาศของ MITSUBISHI ELECTRIC สรรสร้างสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย สะอาด และถูกสุขอนามัย ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบการทำงานที่เงียบ และทรงพลัง สามารถช่วยปิดกั้นความร้อนหรือความเย็นจากภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

รุ่นมาตรฐาน GK-2509YS2-CE

• ความยาว 90 เซนติเมตร
• ชนิดลมธรรมดา
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 2.00 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นมาตรฐาน GK-2512AS2-CE

• ความยาว 120 เซนติเมตร
• ชนิดลมธรรมดา
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 2.00 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นมาตรฐาน GK-3009AS2-CE

• ความยาว 90 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นมาตรฐาน GK-3012AS2-CE

• ความยาว 120 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นมาตรฐาน GK-3509CS-E2

• ความยาว 90 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นมาตรฐาน GK-3512DS-E2

• ความยาว 120 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งกับประตูที่มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร

• รายละเอียดสินค้า

– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ทำให้เสียงเงียบ และให้แรงลมสม่ำเสมอ
– Twin Nozzle ช่องลมระบายอากาศแบบสองช่องจ่าย เพิ่มแรงต้านทานกระแสอากาศจากภายนอก
– Compact Design รูปลักษณ์บางกะทัดรัด
– ปรับเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสมทุกการใช้งาน
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี
**หมายเหตุ : กรณีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/60Hz ต้องดูคุณสมบัติทางเทคนิคในแคตตาล็อค เพื่อความถูกต้อง**

รุ่นลมแรง GK-3509SA

• ความยาว 90 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
• ใช้สำหรับโรงงานหรือภายนอกอาคาร

• รายละเอียดสินค้า

– ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส
– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ใบพัดใหม่ให้เสียงเงียบกว่า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากมิตซูบิชิ
– Rectification Plate เพิ่มความเร็วขณะควบคุมทิศทาง ทำให้ปริมาณและความเร็วลมสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
– เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่น โรงยิม ลานโบว์ลิ่ง ห้องโถง รวมถึงโรงงานและคลังสินค้า
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี

รุ่นลมแรง GK-3512SA

• ความยาว 120 เซนติเมตร
• ชนิดลมแรง
• เหมาะสำหรับประตูสูงไม่เกิน 3.00 เมตร
• ใช้สำหรับโรงงานหรือภายนอกอาคาร

• รายละเอียดสินค้า

– ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส
– ใบพัดม่านอากาศแบบ Extra Fan ใบพัดใหม่ให้เสียงเงียบกว่า ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากมิตซูบิชิ
– Rectification Plate เพิ่มความเร็วขณะควบคุมทิศทาง ทำให้ปริมาณและความเร็วลมสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
– เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีบริเวณกว้าง เช่น โรงยิม ลานโบว์ลิ่ง ห้องโถง รวมถึงโรงงานและคลังสินค้า
– ผลิตภายใต้มาตรฐาน RoHS จำกัดสารต้องห้าม 6 ชนิด
– รับประกัน 1 ปี

ม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC GK Series
error: Content is protected !!