แอร์เชิงพาณิชย์ HITACHI Chiller

ชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็น
ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ

ขอใบเสนอราคา

Category:

Description

HITACHI Commerical

แอร์เชิงพาณิชย์ฮิตาชิ HITACHI Chiller เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำ
Air Cooled Chiller & Water Cooled Chiller
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์ของ HITACHI นําเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการการระบายความร้อนขนาดอุตสาหกรรม

HITACHI Chiller
โซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานและทนทาน

เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่ HITACHI เป็นผู้นําในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องทําความเย็น ซึ่งให้นวัตกรรมการควบคุมสภาพอากาศที่มีความแม่นยําสูงในระดับอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด แต่ละผลิตภัณฑ์เครื่องทําความเย็นของ HITACHI จึงมีประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือและความทนทาน

การเลือกประเภทเครื่องทําความเย็นขึ้นอยู่กับการออกแบบอาคารและโครงการในมือ เพื่อรองรับความต้องการด้านการทําความเย็นและความร้อนทั้งหมด ช่วงของ HITACHI มีความหลากหลายประกอบด้วย สโครลสกรูเครื่องหมุนเหวี่ยงและเครื่องทําความเย็นแบบดูดซับ มีให้เลือกทั้งระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

ความต้องการพื้นที่และแนวคิดแบบแยกส่วนของ HITACHI ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น แนวคิดนี้ยังทําให้ง่ายต่อการปรับขนาดระบบของคุณในอนาคตโดยการเพิ่มหรือลบโมดูลปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่พัฒนาของคุณ เพื่อช่วยให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหน่วยน้อยที่สุด แต่ละรุ่นได้รับการพัฒนาเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการดําเนินงานสําหรับโครงการขนาดเล็ก และเน้นความสะดวกสบายเป็นสิ่งสําคัญ

ชิลเลอร์ของ HITACHI ที่มีถึง 5000 RT มีเทคโนโลยีในการจัดการสภาพภูมิอากาศของช่วงของพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น คลินิก, ร้านอาหาร, โรงเรียน และยังสําหรับโรงพยาบาล, โรงงาน และสนามบิน

HITACHI มีการใช้งานที่ง่ายและมีแผง จอ LCD ที่แสดงข้อมูลการดําเนินงานที่ครอบคลุม และคู่มือการจัดการคุณลักษณะ เพื่อแนะนําคุณผ่านการบํารุงรักษาตามปกติและอื่นๆ ทั้งนี้เครื่องทําความเย็นยังสามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการของอาคาร ทําให้ช่างเทคนิคซ่อมบํารุงได้รับมุมมอง 360 องศาของสถานะการดําเนินงานของอาคาร

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

EX/EXS Series

Steam Absorption EX/EXS Series Chiller

ดำเนินต่อไปกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

HITACHI DOUBLE EFFECT STEAM FIRED ABSORPTION CHILLER EX/EXS SERIES

For over 50 years, using the most advanced technology, HITACHI has always led the development of the chiller industry,
demonstrating high efficiency, reliability and durability.
Utilizing know-how and technological skill cultivated over many years, HITACHI has developed a new and powerful
model of high efficiency absorption chiller-the EX/EXS series-to satisfy customer demand and exceed expectations.

ADVANTAGES

Excellent Durability
– 8,000 hours of operation (Standard).
– Statutory durable years: 15 (with recommended maintenance).
– Low possibility of crystallization during operation.

High Efficiency (COP = 1.41 *EX series)
– Less amount of steam is required to produce chilled water.
– Excessive running costs can be avoided by re-use of waste steam, compared with electric chillers.

Easy to Operate
– A fully automatic purge pump system reduces the burden imposed on the operator’s daily work.
– Easy operation via 10.4 inch-wide touch panel with simple interface and various information indicators.
– Fast start up time, compared with conventional absorption chillers.

High Reliability
– More than 22,000 HITACHI absorption chillers are shipped out throughout the world, here and abroad.
– Our absorption chiller incorporates the epoch-making “Parallel flow” design structure, originally invented by HITACHI.

EXH/EXS Series

Direct-Fired Absorption Chiller-Heater
Type: Modular Air-cooled Inverter Scroll Chiller
Capacity: 542~1808kW

ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญที่ได้รับการปลูกฝังมาหลายปี HITACHI ได้พัฒนาเครื่องทำความเย็น absorption chiller-the EXH/EXS series ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

HITACHI DIRECT-FIRED ABSORPTION CHILLER-HEATER EXH/EXS SERIES

HITACHI has led the development of the chiller industry for over 50 years internationally and has demonstrated high
efficiency, reliability and durability. Utilizing the expertise that has been cultivated over many years, HITACHI developed
a new and powerful model of high-efficiency absorption chiller – the EXH/EXS series – that satisfies the customer’s
demands and expectations.

ADVANTAGES

Excellent Durability
– 8,000 hours of operation (standard).
– Statutory durable period: 15 years, with recommended maintenance.
– Low possibility of crystallization during operation.

High Efficiency (COP = 1.40 *EXH series)
– Less gas is required to produce chilled water.

Easy to Operate
– Fully automatic purge pump system reduces burden imposed on operator’s daily work.
– Easy operation by 10.4 inch wide screen touch panel with simple construction and various information indication.
– Fast start up time, comparing with conventional Hitachi absorption chiller.
– Automatic flame detector self check function. (1 time/day)

High Reliability
– More than 22,000 HITACHI absorption chillers are shipped out throughout the world here and abroad.
– Our absorption chiller incorporates the epoch-making “Parallel flow” design structure, invented by HITACHI.

WVY Series

WVY Variable Speed Water-cooled Inverter Screw Chiller
Variable Speed Water-cooled Screw Chiller (WVY Series)
RCUF155WVY – RCUF520WVY
Type: Modular Air-cooled Inverter Scroll Chiller
Capacity: 542~1808kW

RCUF-WVY is designed to meet today and tomorrow’s market requirements.

Exceptional Performance

– Chillers operate up to 99% of the time at off-design conditions.
– Typically, operating costs are 8-10 times the initial chiller cost.
– Power factor as high as 0.95 -A Stable Power factor (PF) improves energy savings.
– Exceeding top class of efficiency standard.

Robust Reliability

– Screw compressor for surge-free design.
– HITACHI has nearly 50 years of research, development and production experience of twin screw compressor.
– Various THD solution.
– Low inrush current ensures longer life.

Intelligent Control

Advanced Control System
– User friendly interface for easy operation.
– Powerful diagnostics.
– Wide VFD modulation range drives for higher efficiency.

V-Series

Modular Air-cooled Inverter Scroll Chiller
RC(H)UA065AVMY, RC(H)UA130AVMY, RC(H)UA150AVMY
Type: Modular Air-cooled Inverter Scroll Chiller
Capacity: 65~150kW

The new V Series is designed to meet demanding environmental requirements, both today and tomorrow.

SUPERIOR PERFORMANCE

HITACHI DC Inverter Compressor
Since pioneering the world’s first production of scroll compressors for packaged air-conditioning in 1983, Hitachi has
accumulated almost 40 years of experience in the design and production of leading scroll compressors, especially in the field
of HVAC applications. The V Series uses the proven design of the direct current (DC) inverter compressor, which embraces all
of the design features driven for exceptional efficiency all year around. The inverter compressors deliver stepless capacity
control from 25% to 100%, allowing precise capacity matching for building loads and reducing unit power input, thus
providing signifcant energy consumption savings for the customer.

ADVANTAGES

Easy shipment & installation
– The modular design allows easy storage; each module can be transported individually, which enhances mobility and allows convenient installation.
– The system can be expanded by adding modules, which allows multi-phase investment according to each building’s load.
– A quick lead time due to standardized modular design.

Easy layout
– A compact structure saves layout footprint on-site.
– Single modules can be arranged flexibly according to site layout.

Easy operation
– Systematic factory run tests before shipment ensure a trouble free start-up.
– Great system redundancy – if unexpected faults occur in one module, the remaining modules will operate as backup.

Easy maintenance
– When one module is being serviced, the system can still keep in operation, which can minimize downtime for the customer.
– A standardized design for each module ensures availability of parts and a quick response time for replacement.

GFVD/GXVG VSD Centrifugal Chiller

GFG-S/SIT Series, GXG-S/SIT Series, GSG-S/SIT Series
High Efficiency Centrifugal Chiller and High Efficiency Inverter Controlled Centrifugal Chiller
Type: Modular Air-cooled Inverter Scroll Chiller
Capacity: 542~1808kW

HIGH-EFFICIENCY DIRECT-DRIVE VSD CENTRIFUGAL CHILLER

HITACHI High Efficiency Centrifugal Chillers realize the world top-level high efficiency and downsizing thanks to the advanced technologies to optimize the design of compressors and heat-exchangers. Several series of product lineup and flexible model selections satisfy huge variety of customers’ demand such as energy saving, space saving, etc. In addition, Hitachi’s unique technologies accumulated through over 80-year history ensure long term stable operation.

ADVANTAGES

Gearless Direct-drive Two-stage Compressor
– Higher efficiency compared to conventional compressor because of no mechanical loss of speed increasing gear.

Excellent Downsizing
– Significantly compact and light weight design can save installation space and facilitate transportation and installation work, etc.

Saving Of Maintenance Cost
– Less rotating parts can reduce the cost of overhauling, lubrication oil, etc. and extend the product life.

WZY Series (Water Cooled)

RCUF 100WZY – RCUF 520WZY
Type: Water Cooled Chiller
Capacity: 358~1830kW

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีแบบ cutting-edge

TECH INNOVATION AND CUTTING-EDGE DESIGN

– Adopt the latest R134a high efficiency twin-screw compressor with great capability and higher stability.
– Equip refrigerant distributors for both inlet and outlet of evaporator improving refrigerant distributions and heat exchanger efficiency. The sub cooler is installed in the condenser, which could increase condensate depression and cycle efficiency.
– Flooded units equip with efficient oil + scavenge pump + oil level optoelectronic switch, which is simple, reliable and without operating risk of that the compressor is lack of oil.

Flooded units equip with Application of Differential Pressure Flow Switches with effective anti-freezing capability.

HIGH EFFICIENCY AND ECO-FRIENDLY

– Adopt R134a environmental refrigerant without any destruction to ozone layer.
– High efficiency units reduce electric energy consumption so as to lower the CO² discharge and greenhouse effect.
– The whole series comply with RoHS directive.

WZPY Series (Water Cooled)

RCUF50WZPY – RCUF530WZPY
Type: Water Cooled Chiller
Capacity: 190~1862kW

คำตอบสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิตของคุณด้วย HITACHI Water Cooled Chiller

BETTER PERFORMANCE AND ENERGY SAVING

HITACHI’s new water-cooled chiller(WZPY Series) adopts more efficient semi-hermetic twin-screw compressor and better shell-and tube flooded evaporator brings you significant energy saving experience under stable and durable operation.

ADOPTING HITACHI R134a SCREW COMPRESSOR

Since 1972 when we started manufacturing them, we have delivered more than 200,000 Hitachi twin-screw compressors to countries around the world where they continue to meet essential air conditioning needs.
Our new water-cooled chillers adopt G-type semi-hermetic twin-screw compressors that only available to R134a refrigerant.

แอร์เชิงพาณิชย์ HITACHI Chiller
error: Content is protected !!