แอร์ FUJITSU VRF V-III Series

AIRSTAGE™ VRF System

ขอใบเสนอราคา

Category:

Description

FUJITSU Commerical

FUJITSU VRF (Variable Refrigerant Flow)

แอร์เชิงพาณิชย์ฟูจิตสึ FUJITSU VRF V-III Series ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ น้ำยาแปรผัน คอนเดนซิ่งหนึ่งตัว จับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว โซลูชั่นระบบปรับอากาศที่ตรงตามความต้องการของอาคารที่หลากหลาย

การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดพื้นที่ ประสิทธิภาพในการทำงานจริง สำหรับการผสมผสานทุกรูปแบบ ด้วยโครงสร้างแผงระบายความร้อนที่โดดเด่น คอมเพรสเซอร์แบบสองชุด DC ประสิทธิภาพสูง ที่เป็นเทคโนโลยีของ FUJITSU

• ความโดดเด่นของ FUJITSU AIRSTAGE™ VRF System

ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ที่ทำได้ทั้งความร้อนและความเย็น ช่วยให้ประหยัดพลังงานในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี

ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดวางในอาคารหลากหลายประเภท
การปรับดีไซน์ได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารสูง เช่น การติดตั้งชุดภายนอกบนดาดฟ้าอย่างเดียว หรือ ติดตั้งชุดภายนอกแยกในแต่ละชั้น ทำได้ด้วยการทำงานร่วมกันของเครื่องขนาดใหญ่, การเชื่อมต่อที่ถูกต้อง และออกแบบแรงดันสถิตสูง

การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย
วิธีการสื่อสารและการเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่น ทำให้การติดตั้งและบำรุงรักษาทำได้ง่ายแม้ในระบบขนาดใหญ่

AIRSTAGE™ V-III Series

• ประหยัดพลังงาน
• มีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ
• ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

• รายการเครื่องภายนอก

 การผสมผสานที่ประหยัดพื้นที่การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
8 HPAJY072LALBH 
10 HPAJY090LALBH 
12 HPAJY108LALBH 
14 HPAJY126LALBH 
16 HPAJY144LALBHAJY144LALBHH
18 HPAJY162LALBHAJY162LALBHH
20 HPAJY180LALBHAJY180LALBHH
22 HPAJY198LALBH 
24 HPAJY216LALBHAJY216LALBHH
26 HPAJY234LALBHAJY234LALBHH
28 HPAJY252LALBHAJY252LALBHH
30 HPAJY270LALBHAJY270LALBHH
32 HPAJY288LALBHAJY288LALBHH
34 HPAJY306LALBHAJY306LALBHH
36 HPAJY324LALBHAJY324LALBHH
38 HPAJY342LALBHAJY342LALBHH
40 HPAJY360LALBHAJY360LALBHH
42 HPAJY378LALBHAJY378LALBHH
44 HPAJY396LALBHAJY396LALBHH
46 HPAJY414LALBHAJY414LALBHH
48 HPAJY432LALBH 
50 HPAJY450LALBH 
52 HPAJY468LALBH 
54 HPAJY486LALBH 

• ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงาน

การทำงานแบบประหยัดพลังงาน
สามารถตั้งค่าการทำงานแบบประหยัดพลังงานด้วยรีโมตคอนโทรลเลอร์ มีการชดเชยการตั้งค่าอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง

ขีดจำกัดจุดกำหนดอุณหภูมิห้อง
สามารถจำกัดช่วงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดได้ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นอีก ในขณะที่ยังคงความสบายให้กับผู้พักอาศัย

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
คอยล์เย็นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกรอบเวลาทำงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า สามารถกำหนดกรอบเวลาของ Auto off timer (ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ) ได้อย่างยืดหยุ่น

การทำงานแบบประหยัดกำลัง
สามารถตั้งค่ากำลังการทำงานได้ 5 ขั้นสำหรับพิกัดกำลัง การใช้พลังงาน ณ จุดสูงสุดถูกตัดลดและโหลดสูงสุดจะถูกระงับไว้

• ความสบายมากขึ้น

การควบคุมการไหลของสารทำความเย็นด้วยความแม่นยำ
สามารถควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ราบรื่นและแม่นยำได้ด้วยการใช้การควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC ร่วมกับการควบคุมวาล์วลดความดันแบบอิเล็กทรอนิคส์ของแต่ละคอยล์เย็น ซึ่งทำให้ควบคุมอุณหภูมิที่รู้สึกสบายได้แม่นยำสูงถึง ± 0.5°C

การทำงานที่เงียบสนิท
การตั้งค่าเน้นความเงียบและการตั้งค่าเน้นกำลังการทำงานจะเลือกโหมดลดเสียงรบกวนสองโหมดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในอาคารและโหลดอุณหภูมินอกอาคาร เครื่องควบคุมภายนอกของคอยล์ร้อนและ/หรือคอนโทรลเลอร์ระบบสามารถควบคุมคุณสมบัตินี้ได้

• เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัดลมใบพัดขนาดใหญ่ทรงพลัง
ด้วยการใช้เทคโนโลยี CFD (Computational Fluid Dynamics – พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ) พัดลมที่ได้รับการออกแบบใหม่จึงมีประสิทธิภาพสูงและมีเสียงเบา

มอเตอร์พัดลม DC 3 เฟส
ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีการควบคุมตัวขับอันซับซ้อน นอกจากนี้มอเตอร์พัดลม DC ยังมีเสียงเบาอีกด้วย

แผงระบายความร้อนแบบเย็นยิ่งยวด
การใช้โครงสร้างท่อคู่แบบยื่นเข้าภายในทำให้ได้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง

การควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC รูปคลื่นไซน์
การนำ IPM ที่ลดการสูญเสียจากการสวิตช์มาใช้ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC ประสิทธิภาพสูงและกำลังการทำงานสูง
คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC กำลังการทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูง ที่มีกำลังการทำงานระหว่างกลางที่ดีเยี่ยม

แผงระบายความร้อน 4 หน้า
ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการนำแผงระบายความร้อน 4 หน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวจริงมาใช้

ช่องอากาศเข้าด้านหน้า (โครงสร้างดูดอากาศแบบมุมตัด)
ในการติดตั้งคอยล์ร้อนหลายเครื่อง ดีไซน์ช่องอากาศเข้าด้านหน้าที่โดดเด่นช่วยให้อากาศไหลเข้าไปในแผงระบายความร้อนได้ดีขึ้น

• ความยืดหยุ่นในการออกแบบ

ความยาวท่อโดยรวมสูงสุด 1,000 เมตร
AIRSTAGE™ ซีรีส์ V-III, ซีรีส์ V-II
ความยาวท่อโดยรวม 1,000 เมตร ที่เป็นชั้นนำของโลก ช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอาคารหลากหลายชนิด
*1: ซีรีส์ V-III ซีรีส์ V-II สูงสุด 150 เมตร
*2: ซีรีส์ V-III ข้อจำกัดในความยาวท่อที่ไกล IU ที่สุดกับที่ใกล้ IU ที่สุด เริ่มจากท่อแยกแรกต้อง 60 เมตร หรือน้อยกว่า
*3: ซีรีส์ V-II สูงสุด 60 เมตร

• ความน่าเชื่อถือสูง

การทำงานแบบยืดอายุการใช้งาน
ลำดับเริ่มเดินคอมเพรสเซอร์จะหมุนเวียนไป เพื่อแบ่งเวลาทำงานทั่วถึงกัน (การทำงานแบบหมุนเวียนจะสลับกันด้วยกำหนดเวลาเริ่ม/หยุดเดินคอมเพรสเซอร์)

การป้องกันของเหลวไหลย้อนกลับ
เมื่อนำแอคคิวมูเลเตอร์ขนาดใหญ่มาใช้ สารทำความเย็นที่ยังไม่ระเหยทั้งหมดจะค้างอยู่ด้านในแอคคิวมูเลเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการป้อนสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวเข้าไปในคอมเพรสเซอร์

การนำแผงระบายความร้อนแบบครีบเคลือบสารสีฟ้ามาใช้
ความทนทานต่อการกัดกร่อนของแผงระบายความร้อนดีขึ้นจากการใช้ครีบเคลือบสารสีฟ้าในแผงระบายความร้อนของคอยล์ร้อน

การทำงานแทนที่
ถ้าคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งไม่ทำงาน คอมเพรสเซอร์ที่เหลือจะเข้ามาทำงานแทนที่ (การสำรองข้อมูลอาจใช้ไม่ได้กับความล้มเหลวทุกประเภท)

การควบคุมสารทำความเย็นขั้นสูง
มีการนำตรรกะการควบคุมคอมเพรสเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อสร้างสมดุลในอัตราการไหลเชิงมวลของสารทำความเย็นของแต่ละคอยล์ร้อน ด้วยการควบคุมความเร็วของอินเวอร์เตอร์ (ไม่สามารถใช้ได้กับ AIRSTAGE™ J-III หรือ J-IIS ซีรีส์)

• การติดตั้งง่าย

ขนย้ายง่าย
ขนย้ายด้วยเครนได้ง่ายโดยใช้ตะขอเข็มขัดยก: ดีไซน์ของคอยล์ร้อนเอื้อต่อการใช้สายรัดยก สามารถขนย้ายด้วยรถยกได้ สามารถขนย้ายในลิฟต์ขนาดเล็กได้

เข้าถึงง่าย
ด้วยการใช้หน้ากากด้านหน้าดีไซน์ใหม่รูปตัว L ที่ถอดออกได้ พื้นที่ทำงานติดตั้งและงานซ่อมแซมจึงกว้างขวางขึ้นมาก สำหรับการติดตั้งหลายตัว ถึงแม้พื้นที่จะแคบ ก็ยังปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

งานเดินสายง่าย
การติดตั้งระบบสายไฟง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถติดตั้งสายสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องระหว่างคอยล์เย็น คอยล์ร้อน และตัวเครื่อง RB
(หมายเหตุ: การเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะไม่สามารถใช้การตั้งค่าแอดเดรสอัตโนมัติในระบบสารทำความเย็นหลายจุดได้)

การตั้งค่าแอดเดรสอัตโนมัติ
แอดเดรสของคอยล์เย็น ตัวเครื่อง RB และเครื่องขยายสัญญาณผ่านการตั้งค่าฟังก์ชันอัตโนมัติบน PCB ของคอยล์ร้อน ยังสามารถทำการตั้งค่าแอดเดรสด้วยตนเองจากคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลได้ด้วย

แอร์ FUJITSU VRF V-III Series
error: Content is protected !!