แอร์ DAIKIN VRV IV Heat Recovery Hot Water System

ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
พร้อมระบบควบคุมส่วนกลางอัจฉริยะ

ขอใบเสนอราคา    download catalog

Description

DAIKIN VRV (Variable Refrigerant Volume)

แอร์ DAIKIN VRV IV Heat Recovery Hot Water System

In a conventional system waste heat from air conditioning is released into the ambiance. This system recovers waste heat from air conditioning to heat water. Not only provide cooling, but it is also available to provide hot water heating without incurring extra energy.

• Energy Saving by using “VRV+VRT+VAV”
• Autometic Refrigerant charge function
• High Reliability

ความโดดเด่นของ DAIKIN VRV IV Heat Recovery Hot Water System

• The Serpentine Heat Exchanger Unit recovers heat
 

When the VRV operates heat is rejected at the condensing unit.This rejected heat is recovered to heat up the water through the Serpentine Heat Exchanger. Essentially no energy is consumed for heating the water, except for the electrical energy consumed for the circulating pipe.

• Increased energy efficiency of the outdoor unit

The waste heat from air conditioning is transferred to heat water. This mechanism reduces the amount of heat processed by the outdoor unit, resulting in better operation efficiency.

• Reducing short circuits

“The temperature of exhaust heat from the outdoor unit is lower, minimising in ambient temperature increase. In the event of a short circuit, capacity reduction is minimised.

รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN VRV IV Heat Recovery Hot Water System

Model (รุ่น)RWHQ12THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ6TY1S
RWHQ6TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)32.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)109,000
Power Consumption Cooling (kW)7.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.51
Model (รุ่น)RWHQ14THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ6TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)38.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)131,000
Power Consumption Cooling (kW)8.68
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.42
Model (รุ่น)RWHQ16THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)44.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)153,000
Power Consumption Cooling (kW)10.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.35
Model (รุ่น)RWHQ18THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ6TY1S
RWHQ6TY1S
RWHQ6TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)48.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)164,000
Power Consumption Cooling (kW)10.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.49
Model (รุ่น)RWHQ20THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ6TY1S
RWHQ6TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)54.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)186,000
Power Consumption Cooling (kW)12.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.46
Model (รุ่น)RWHQ22THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ6TY1S
RWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)60.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)207,000
Power Consumption Cooling (kW)13.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.41
Model (รุ่น)RWHQ24THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)67.2
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)229,000
Power Consumption Cooling (kW)15.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.36
Model (รุ่น)RWHQ26THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
RWHQ10TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)72.8
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)248,000
Power Consumption Cooling (kW)17.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.16
Model (รุ่น)RWHQ28THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)78.3
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)267,000
Power Consumption Cooling (kW)19.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.08
Model (รุ่น)RWHQ30THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ10TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)83.9
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)286,000
Power Consumption Cooling (kW)21.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.94
Model (รุ่น)RWHQ32THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)89.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)305,000
Power Consumption Cooling (kW)23
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3x(1,657x930x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.89
Model (รุ่น)RWHQ34THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)95.9
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)327,000
Power Consumption Cooling (kW)24.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.85
Model (รุ่น)RWHQ36THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)102.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)348,000
Power Consumption Cooling (kW)26.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657x930x765)+2x(1,657x1240x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.82
Model (รุ่น)RWHQ38THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)107.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)365,000
Power Consumption Cooling (kW)28.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657x930x765)+(1,657x1240x765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.73
Model (รุ่น)RWHQ40THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)114.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)389,000
Power Consumption Cooling (kW)30.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)+2X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.74
Model (รุ่น)RWHQ42THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)120.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)409,000
Power Consumption Cooling (kW)32.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.70
Model (รุ่น)RWHQ44THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)125.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)427,000
Power Consumption Cooling (kW)34.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.62
Model (รุ่น)RWHQ46THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)130.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)444,000
Power Consumption Cooling (kW)36.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.55
Model (รุ่น)RWHQ48THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ16TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)135.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)461,000
Power Consumption Cooling (kW)38.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.49
Model (รุ่น)RWHQ50THY1 (High COP Type)
Combination UnitRWHQ16TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)140.0
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)478,000
Power Consumption Cooling (kW)41.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.41
Model (รุ่น)RWHQ6TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)16
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)54,600
Power Consumption Cooling (kW)3.55
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.51
Model (รุ่น)RWHQ8TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)22.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)76,400
Power Consumption Cooling (kW)5.13
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.37
Model (รุ่น)RWHQ10TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)28
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)95,500
Power Consumption Cooling (kW)7.22
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.88
Model (รุ่น)RWHQ12TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)33.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)114,000
Power Consumption Cooling (kW)8.93
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.75
Model (รุ่น)RWHQ14TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)40
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)136,000
Power Consumption Cooling (kW)10.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.70
Model (รุ่น)RWHQ16TY1S (Standard type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)45
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)154,000
Power Consumption Cooling (kW)12.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 1,240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.49
Model (รุ่น)RWHQ18TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ10TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)50.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)172,000
Power Consumption Cooling (kW)12.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP4.06
Model (รุ่น)RWHQ20TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)55.9
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)14.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.96
Model (รุ่น)RWHQ22TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ8TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)62.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)213,000
Power Consumption Cooling (kW)15.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.92
Model (รุ่น)RWHQ26TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)73.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)251,000
Power Consumption Cooling (kW)19.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930 x 765)+(1,657 x 1240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.73
Model (รุ่น)RWHQ28TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)80
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)273,000
Power Consumption Cooling (kW)21.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2X(1,657 x 1240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.70
Model (รุ่น)RWHQ30TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)85
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)290,000
Power Consumption Cooling (kW)23.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2X(1,657 x 1240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.59
Model (รุ่น)RWHQ32TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)90
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)307,000
Power Consumption Cooling (kW)26.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2X(1,657 x 1240 x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.45
Model (รุ่น)RWHQ34TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ10TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)95
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)324,000
Power Consumption Cooling (kW)25.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 930x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.78
Model (รุ่น)RWHQ36TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)101
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)345,000
Power Consumption Cooling (kW)26.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 930x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.77
Model (รุ่น)RWHQ38TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)106
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)362,000
Power Consumption Cooling (kW)29.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 930x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.61
Model (รุ่น)RWHQ40TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)112
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)382,000
Power Consumption Cooling (kW)30.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2X(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.64
Model (รุ่น)RWHQ42TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)119
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)406,000
Power Consumption Cooling (kW)32.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.65
Model (รุ่น)RWHQ44TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)124
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)423,000
Power Consumption Cooling (kW)34.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+2X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.57
Model (รุ่น)RWHQ46TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ14TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)130
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)444,000
Power Consumption Cooling (kW)36.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.52
Model (รุ่น)RWHQ48TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)135
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)461,000
Power Consumption Cooling (kW)39
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.46
Model (รุ่น)RWHQ50TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ14TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)140
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)478,000
Power Consumption Cooling (kW)41.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.38
Model (รุ่น)RWHQ52TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ16TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)145
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)495,000
Power Consumption Cooling (kW)43.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.33
Model (รุ่น)RWHQ54TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)150
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)512,000
Power Consumption Cooling (kW)45.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.27
Model (รุ่น)RWHQ56TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)156
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)532,000
Power Consumption Cooling (kW)48.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.22
Model (รุ่น)RWHQ58TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ20TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)162
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)553,000
Power Consumption Cooling (kW)51.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.17
Model (รุ่น)RWHQ60TNY1 (Standard type)
Combination UnitRWHQ20TY1S
RWHQ20TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)168
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)573,000
Power Consumption Cooling (kW)53.7
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))3X(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.13
Model (รุ่น)RWHQ18TY1S (Space Saving Type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)50
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)171,000
Power Consumption Cooling (kW)15.3
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.27
Model (รุ่น)RWHQ20TY1S (Space Saving Type)
ขนาดการทำความเย็น (kW)56
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)191,000
Power Consumption Cooling (kW)17.9
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.13
Model (รุ่น)RWHQ22TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ10TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)61.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)210,000
Power Consumption Cooling (kW)16.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.80
Model (รุ่น)RWHQ24TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)67
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)229,000
Power Consumption Cooling (kW)17
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.94
Model (รุ่น)RWHQ26TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ8TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)72.4
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)247,000
Power Consumption Cooling (kW)20.4
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.55
Model (รุ่น)RWHQ28TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ16TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)78.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)268,000
Power Consumption Cooling (kW)21.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.60
Model (รุ่น)RWHQ30TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)83.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)285,000
Power Consumption Cooling (kW)24.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.45
Model (รุ่น)RWHQ32TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)89.5
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)305,000
Power Consumption Cooling (kW)26.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.34
Model (รุ่น)RWHQ34TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ16TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)95
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)324,000
Power Consumption Cooling (kW)28.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.37
Model (รุ่น)RWHQ36TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)100
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)341,000
Power Consumption Cooling (kW)30.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.27
Model (รุ่น)RWHQ36TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)100
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)341,000
Power Consumption Cooling (kW)30.6
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.27
Model (รุ่น)RWHQ38TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ18TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)106
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)362,000
Power Consumption Cooling (kW)33.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.19
Model (รุ่น)RWHQ40TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ20TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)112
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)382,000
Power Consumption Cooling (kW)35.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.13
Model (รุ่น)RWHQ42TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)117
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)399,000
Power Consumption Cooling (kW)33.2
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.52
Model (รุ่น)RWHQ44TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ12TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)123
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)420,000
Power Consumption Cooling (kW)35.8
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))2x(1,657 x 930x 765)+(1,657 x 1240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.44
Model (รุ่น)RWHQ46TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ16TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)129
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)440,000
Power Consumption Cooling (kW)37.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.48
Model (รุ่น)RWHQ48TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ18TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)134
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)457,000
Power Consumption Cooling (kW)39.5
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.39
Model (รุ่น)RWHQ50TSY1 (Space Saving Type)
Combination UnitRWHQ12TY1S
RWHQ18TY1S
RWHQ20TY1S
ขนาดการทำความเย็น (kW)140
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr)478,000
Power Consumption Cooling (kW)42.1
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm))(1,657 x 930x 765)+2x(1,657 x 1,240x 765)
ประสิทธิภาพการทำงาน COP3.33
แอร์ DAIKIN VRV IV Heat Recovery Hot Water System
error: Content is protected !!