แอร์เชิงพาณิชย์ CENTRAL AIR Condensing Unit

ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2553

ขอใบเสนอราคา

Description

CENTRAL AIR Commerical

CENTRAL AIR Condensing Unit

แอร์เชิงพาณิชย์เซ็นทรัลแอร์ Condensing Unit
คอนเดนซิ่งยูนิต แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit)

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Condensing Unit CCS-410ES Series

• ระบบน้ำยา R410A
• แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง
• แผงคอยล์ร้อนฟินเป็นชนิด Blue Fin
• Rotary & Scroll Compressor
• คอยล์ร้อนแบบ 1 ใบพัด
• ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2553

MODEL
BTU
VOLTAGE
CCS-410ES 09
9,212
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 12
12,283
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 16
16,378
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 18
18,425
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 2
20,131
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 25
25,590
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 28
27,637
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 30
30,367
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 33
33,438
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 36
36,508
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 38
38,214
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 41
40,294
220V/1Ph/50Hz
CCS-410ES 33(A)
33,438
380V/3Ph/50Hz
CCS-410ES 36(A)
36,508
380V/3Ph/50Hz
CCS-410ES 38(A)
38,214
380V/3Ph/50Hz
CCS-410ES 41(A)
40,294
380V/3Ph/50Hz

Condensing Unit CCS-410WTS Series

• ระบบน้ำยา R410A
• แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง
• Rotary & Scroll Compressor
• คอยล์ร้อนแบบ 2 ใบพัด
• ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2134-2553

MODEL
BTU
VOLTAGE
CCS-410WTS 36
36,508
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 38
38,214
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 41
40,294
220V/1Ph/50Hz
CCS-410WTS 36(A)
36,508
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 38(A)
38,214
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 41(A)
40,294
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 44(A)
44,015
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 48(A)
48,109
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 56A)
56,298
380V/3Ph/50Hz
CCS-410WTS 60(A)
60,051
380V/3Ph/50Hz
แอร์เชิงพาณิชย์ CENTRAL AIR Condensing Unit
error: Content is protected !!