แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Cassette Type (แบบคอยล์น้ำเย็น)

Description

Carrier Commerical

Carrier Chilled Water Fan Coil Unit (Cassette Type)

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Cassette Type
เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ Carrier แบบคอยล์น้ำเย็น เครื่องเป่าลมเย็น Fan Coil Unit (FCU) แบบฝังฝ้า มีให้เลือกทั้งแบบกระจายลม 1 ทิศทาง และ 4 ทิศทาง

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Chilled Water Fan Coil Unit 40VNS-W Series

• เป่าลม 4 ทิศทาง (4-Way Cassette Type)
• ขนาด 19,900-67,800 BTU
• ชุดรีโมทมีสาย/ไร้สาย
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Chilled Water Fan Coil Unit 40VRS Series

• กระจายลมรอบทิศทาง (Way Round Cassette Type)
• ขนาด 18,900-64,900 BTU
• ชุดรีโมทมีสาย/ไร้สาย
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Chilled Water Fan Coil Unit 40VQS Series

• เป่าลม 1 ทิศทาง (1-Way Cassette Type)
• ขนาด 14,400-46,100 BTU
• ชุดรีโมทมีสาย/ไร้สาย
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Chilled Water Fan Coil Unit 40VMS Series

• เป่าลม 1 ทิศทาง (1-Way Cassette Type)
• ขนาด 12,000-60,000 BTU
• ชุดรีโมทมีสาย/ไร้สาย
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Chilled Water Fan Coil Unit 40VCT-W Series

• เป่าลม 4 ทิศทาง (4-Way Cassette Type)
• ขนาด 19,600-61,000 BTU
• ชุดรีโมทมีสาย/ไร้สาย
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Cassette Type (แบบคอยล์น้ำเย็น)
error: Content is protected !!