แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40RBX (R22)

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Handling Unit (AHU)

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Handling Unit (AHU)
เครื่องส่งลมเย็นต่อท่อลม (AHU เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่)

Air Handling Unit 40RBX Series (R22)

• AHU เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่
• ขนาด 120,000-400,000 BTU
• ใช้สารทำความเย็น R22
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Handling Unit 40RBX (R22)
error: Content is protected !!