แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Cooled Condensing Unit

Description

Carrier Commerical

Carrier Air Cooled Condensing Unit

แอร์เชิงพาณิชย์แคเรียร์ Carrier Air Cooled Condensing Unit
คอนเดนซิ่งยูนิต แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ

เลือกประเภทให้เหมาะกับความต้องการ

Air Cooled Condensing Unit 38LB Series

• ใช้สารทำความเย็น R22
• ขนาด 48,000-150,000 BTU
• พัดลมคอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38LHU Series

• ใช้สารทำความเย็น R410A
• ขนาด 48,000-200,000 BTU
• คอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38LF Series

• ใช้สารทำความเย็น R407C
• ขนาด 48,000-150,000 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38AE Series

• ใช้สารทำความเย็น R22
• ขนาด 200,000-600,000 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38AF Series

• ใช้สารทำความเย็น R407C
• ขนาด 200,000-600,000 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38ASC Series

• ใช้สารทำความเย็น R22
• ขนาด 140,000-300,000 BTU
• เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน Casing เดียวกัน
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38ASF Series

• ใช้สารทำความเย็น R407C
• ขนาด 140,000-300,000 BTU
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

Air Cooled Condensing Unit 38ASU Series

• ใช้สารทำความเย็น R410A
• ขนาด 150,000-600,000 BTU
• เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน Casing เดียวกัน
• รับประกันคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

แอร์เชิงพาณิชย์ Carrier Air Cooled Condensing Unit
error: Content is protected !!