งานติดตั้งในโถงห้องประชุม

ผลงานติดตั้งแอร์ Carrier แบบคอยล์น้ำเย็น (ใช้น้ำเย็นแทนน้ำยาแอร์) แฟนคอยล์แบบแขวนใต้ฝ้า ต่อท่อน้ำเย็น

งานติดตั้งในโถงห้องประชุม

ผลงานติดตั้งแอร์แบบตู้ตั้งพื้น ส่งลมไกล กระจายลมสำหรับพื้นที่บริเวณกว้าง

งานติดตั้งในออฟฟิศ สำนักงาน

ผลงานติดตั้งแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง Cassette Type

งานติดตั้งในออฟฟิศ สำนักงาน ห้องประชุม

ผลงานติดตั้งแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง Cassette Type

error: Content is protected !!