แอร์ CENTRAL AIR ระบบ VRF

CENTRAL AIR VRF (Variable Refrigerant Flow)

ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและการติดตั้ง

CENTRAL AIR VRF คือระบบปรับอากาศที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง โดยคอยล์ร้อน (Condensing Unit) 1 ตัว สามารถติดตั้งกับคอยล์เย็น (Fan Coil Unit) ได้หลายตัว ซึ่งคอยล์เย็นจะเเยกการทำงานโดยอิสระ มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและการติดตั้ง สามารถเลือกแฟนคอยล์ได้หลากหลายรูปแบบ และประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งคอยล์ร้อน

นอกนี้ระบบ VRF ของ CENTRAL AIR ยังประหยัดพลังงาน และสามารถควบคุมอุณหภูมิ/ความชื้นได้ดี มีระบบควบคุมแบบแยกอิสระ (Individual Control) และระบบควบคุมจากส่วนกลาง (Central Control) ซึ่งสามารถควบคุบอุณหภูมิได้อย่างเเม่นยำ

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ Authorized Dealer

CENTRAL AIR VRF (Variable Refrigerant Flow)

Condensing Unit

i-SMART H Series

• i-SMART VRF

i-SMART W Series

• i-SMART VRF

i-SMART F Series

• i-SMART VRF

i-SMART S Series

• i-SMART VRF

i-SMART T Series

• i-SMART VRF

Fan Coil Unit

error: Content is protected !!