TRANE Phase Protection

อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากเฟสขาด-ไฟตก-ไฟเกิน

Phase Protector คือ อุปกรณ์ป้องกันเฟสขาดหรือสลับ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟสจากความผิดปกติของการใช้งานไฟฟ้า อันอาจเกิดจากปัญหาความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายระบบไฟฟ้าในบางท้องที่ หรือปัญหาที่อาจเกิดจากการติดตั้งหน้างานที่ไม่ถูกต้อง โดยการตัดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์กระแสสลับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล แบ่งตามระบบไฟฟ้าที่ใช้โดยทั่วไปได้ 2 แบบ คือ

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟ 1 เฟส
คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป ใช้ระบบไฟ 220-240V/1ph/50Hz เช่น พัดลมไฟฟ้า หรือตู้เย็น อุปกรณ์แบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้กระแสไฟฟ้าไม่สูงมาก และมีเพียงอุปกรณ์ป้องกันกระแสมอเตอร์เกินกำหนด ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายในที่ซับซ้อนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่มีสายเสียบกับเต้าไฟฟ้า และมีสวิตช์สามารถเปิดใช้งานได้เลย

2. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟ 3 เฟส
คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟ 380-415V/3ph/50Hz ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กระแสไฟฟ้าค่อนข้างสูง และต้องอาศัยช่างติดตั้งที่ชำนาญการเพื่อติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในสำนักงานหรือร้านสะดวกซื้อ ลิฟต์ รวมถึงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องอัดลม สายพาน ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ป้องกันกระแสมอเตอร์เกินกำหนดแล้ว ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือไฟเกินกว่าค่าที่กำหนด (Under/Over Voltage Protector) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเฟสหายหรือสลับลำดับเฟส (Phase Protector) เพื่อช่วยป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาสูง และยังเป็นการช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วย

หน้าที่ของ Phase Protector อุปกรณ์ป้องกันเฟสขาดหรือสลับ

• ป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย โดยการตรวจสอบลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า
• ป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าจากการตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าต่อเข้าอุปกรณ์ครบทุกเฟสหรือไม่ มีแรงดันของเฟสใดเฟสหนึ่งหายไปหรือไม่
• Phase Protector บางประเภทจะรวมการป้องกันมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย โดยตรวจเช็คว่าแรงดันไฟฟ้าขณะทำงานของอุปกรณ์มีค่าต่ำหรือสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด (Under/Over Voltage Protector) หรือไม่อีกด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส จะทำงานได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเข้าระบบครบและถูกต้องทุกเฟส มอเตอร์บางประเภทอาจเริ่มหมุนได้หากต่อสลับเฟส แต่มอเตอร์จะเสียเมื่อทำงานไปได้เพียงไม่กี่นาที อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์กระแสสลับแบบ 3 เฟสที่ดีจะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นมาให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสมอเตอร์เกินกำหนด อุปกรณ์ป้องกันไฟตกหรือไฟเกิน และอุปกรณ์ป้องกันเฟสไฟฟ้าขาดหรือสลับ หากอุปกรณ์ที่ใช้มีอุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ไม่ครบ ก็ควรจัดหาและติดตั้งให้ครบถ้วนในขั้นตอนของการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Phase Protector ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น Under/Over Voltage ได้ในตัวเดียวกัน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ชุด Condensing Unit สำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ใช้ระบบไฟแบบ 3 เฟสทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น TTK, TTA หรือ RAUP จึงมั่นใจได้ในคุณภาพอายุการใช้งานเมื่อท่านเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ TRANE

แหล่งที่มาข้อมูลและภาพ : บริษัท แอร์โค จำกัด

• ท่านสามารถดูรายละเอียดสินค้าแต่ละประเภทของเครื่องปรับอากาศ TRANE ได้ตามนี้

TRANE Phase Protection
error: Content is protected !!